14/11/2015

AMBASADORI GOVORE: Savremena diplomatija, gospodin Branko Branković

U okviru manifestacije “Ambasadori govore”, u petak, 13.11.2015. godine u 16,00 časova gostujuće predavanje održao je izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Bukureštu, Rumunija, gospodin Branko Branković.
19/11/2015

Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji

19/11/2015

Pravna regulativa zaštite životne sredine

Relativno nizak nivo svesti o značaju pitanja vezanih za životnu sredinu i informisanosti stanovništva o pravnoj regulativi u domenu zaštite životne sredine uopšte i Arhuskoj Konvenciji posebno, izaziva potrebu promocije osnovnih postulata Konvencije.
01/12/2015

Na FSOM-u održano predavanje o Mihajlu Pupinu

Dana 30.11.2015. na Fakultetu za strateški I operativni menadžment naš uvaženi kolega, prof. dr Petar Kočović, je održao predavanje na temu “Mihajlo Pupin – doprinos nauci I istoriji u ujedinjenju Kraljevine Jugoslavije 1918. godine”.