dr Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda, naš gost – predavač

Gostujuće predavanje, dr Bruno Vekarić
14/04/2018
Dan za “ANTIM” i proslavu 10godišnjice FPSP-a!
17/04/2018
Prikaži sve

U okviru termina praktične nastave iz predmeta Ustavno pravo, na zadovoljstvo nešeg Fakulteta i prisutnih studenata, ugostili smo dr Dragišu Slijepčevića, dugogodišnjeg sudiju u oblasti svih pravosudnih referata. Kolega Slijepčević je bio  Predsednik Ustavnog suda Srbije a danas je sudija Vrhovnog kasacionog suda. Član je mnogih pravničkih udruženja, a između ostalih i član Predsedništva Saveza Udruženja pravnika Republike Srbije i Republike Srpske.

Nesumljivo, pravnik sa izuzetno velikim iskustvom u najrazličitijim oblastima sudske prakse, koji je imao mnogo toga iz svog bogatog radnog i profesionalnog iskustva da ispriča našim studentima prve i druge godine na studijskom programu OAS Pravo, koji slušaju predmet Ustavno pravo.

Tema predavanje je bila “Sudska praksa Ustavnog i Vrhovnog kasacionog suda u funkciji ostvarenja prava na pravično suđenje”.

Zahvaljujemo se gospodinu Slijepčeviću na ukazanom vremenu u kome je delove svog bogatog iskustva preneo i našim studentima. Kolega, prof. dr Dragan Golijana mu je u ime Dekana Fakulteta, uručio Zahvalnicu za saradnju sa našim Fakultetom.