O upravljanju ljudskim resursima u kompaniji Toyota Motors
15/05/2018
Naš profesor o predsedničkim izborima u Venecueli
21/05/2018
Prikaži sve

Na tradicionalnoj međunarodnoj naučnoj konferenciji “Letnja Ohridska škola prava”, koja je održana od 10. do 13. maja u Ohridu, Fakultet za poslovne studije i pravo je predstavljao prof. dr Balša Kašćelan, vanredni profesor građanskog prava sa našeg Fakuleta. Tema ovogodišnje Konferencije je bila “Pravci reformi: korak napred ka vladavini prava”.  Generalni sekretar Vlade Republike Makedonije, Drago Raškovski, otvorio je skup na kojem su ove godine učestvovali pravni fakulteti iz Srbije, Makedonije i Bugarske.

Naš kolega, prof. dr Balša Kašćelan je govorio na plenarnoj sesiji o javnobeležničkom zapisu kao formi za sačinjavanje ugovora o prometu nepokretnosti. Rad je zbog svoje aktuelnosti i podeljene stručne javnosti izazvao veliku pažnju.

Organizatorima ove Međunarodne konferencije – Institutu za pravno ekonomska istrađivanja i edukaciju JURIDICA PRIMA i prof. Ristovu se zahvaljujemo na pozivu, kao i na na odličnoj organizaciju ovogodišnje Konferencije, sa željom da nastavimo saradnju.