Gostujuće predavanje “Zaključenje i raskidi ugovora”

Tribina za studente “DIGITALIZUJ SVOJU BUDUĆNOST”
09/11/2017
Gostujuće predavanje – Forenzika u bezbednosnoj analitici
13/11/2017
Prikaži sve

U okviru termina redovnih vežbi na predmetu Obligaciono pravo, studenti druge godine našeg fakulteta sa studijskog programa Pravo, imali su zadovoljstvo da čuju predavanje gospodina Slobodana Keranovića, sudije Višeg suda u Beogradu. Sudija Keranović je održao predavanje na temu: “Zaključenje i raskidi ugovora”.

Kroz interesantne primere iz sudske prakse, kolega Keranović je govorio o bitnim elementima zaključivanja i raskida ugovora. Bilo je reči o potpisnicima ugovora i elementima koji su bitni za različite faze zaključivanja ugovora sa kojima se susrećemo u svakodnevnom životu i u sudskoj praksi. Sudija Keranović je govorio o Ugovoru o poklonu, Kupoprodajnom ugovoru (koji su kod nas najzastupljeniji), Ugovoru o zakupu, Ugovoru o špediciji i raznim drugim ugovorima sa kojima se susrećemo, odnosno koji su zastupljeni u našem pravu.

Prisutni studenti su sa pažnjom pratili predavanje, koje će im biti od velike koristi u daljem procesu studiranja, na putu sticanja zvanja – diplomirani pravnik. Zahvaljujemo se kolegi Keranoviću na izuzetno interesantnom predavanju.