KONKURS ZA RADNO MESTO: INFORMATIČAR
19/12/2018
Održana praktična nastava iz engleskog jezika
21/12/2018
Prikaži sve
FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE I PRAVO
UNIVERZITETA „UNION – NIKOLA TESLA“ U BEOGRADU

PIB: 102072407, MB: 08728470

RASPISUJE KONKURS ZA RADNO MESTO: RAČUNOVOĐA

 

Opis poslova:

  • Računovodstveno evidentiranje ulazne i izlazne dokumentacije i nastalih poslovnih promena i njihovo uskljađivanje sa glavnom knjigom, Izrada obračuna PDV-a, obračuna zarada, evidentiranje osnovnih sredstava, Samostalnost u knjiženju svih poslovnih promena, Priprema i vođenje evidencija koje se odnose na poslovanje sa novčanim sredstvima i plaćanje preko E-bankinga, Predzaključne radnje i knjiženja, priprema dokumentacije za završni račun, sastavljanje i predaja finansijskih izveštaja, kao i otvaranje poslovnih knjiga, Kontrola ispravnosti poslovne dokumentacije (računska, formalna i suštinska) i arhiviranje dokumentacije, Poštovanje propisa u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa, Vođenje korespondencije iz delokruga rada, Praćenje zakonskih propisa vezanih za računovodstvo, poreski sistem i zakon o radu i premena istih, kao i svi ostali poslovi iz delokruga rada po nalogu nadređenih zaposlenih i uprave Fakulteta.

 

Za navedeno radno mesto kandidat mora da poseduje sledeća znanja:

  • Prethodno završeno visoko obrazovanje ekonomskog usmerenja
  • Radno iskustvo u oblasti računovodstva/knjigovodstva (najmanje 8 – 10 godina);
  • Poznavanje rada na računaru, korišćenje MS Office paketa (prvenstveno Excel i Word),
  • Iskustvo u korišćenju knjigovodstvenih softverskih rešenja,
  • Poznavanje računovodstvenih propisa i druge zakonske regulative u Srbiji i primena istih (računovodstveni i poreski propisi, Zakon o radu).

 

Za navedeno radno mesto kandidat mora ispunjavati sledeće uslove:

  • Da je državljanin Republike Srbije
  • Da je punoletno lice
  • Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
  • Da nije osuđivan

Za potencijalne kandidate organizovaće se usmeni razgovor radi odabira. Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Kandidati koji apliciraju na konkurs u obavezi su da dostave radnu biografiju sa kontakt podacima na e – mail adresu: bojan.zdravkovic@fpsp.edu.rs

Rok za podnošenje molbi je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Informacije: 011 / 400 35 34

Gornji tekst objaviti na internet stranici Fakulteta www.fpsp.edu.rs i oglasnim tablama Fakulteta.

 

Dekan

Prof. dr Milan Radosavljević