Korporativna bezbednost velikih poslovnih sistema, primer NIS a.d.”

U poseti Vojnoj akademiji
12/04/2018
Ambasadori govore – u gostima nam je bio Ambasador Finske
12/04/2018
Prikaži sve

Još jedno predavanje profesionalaca iz prakse, a u sklopu predmeta Stručna praksa, studentima IV godine sa smera Bezbednost, na temu „Korporativna bezbednost velikih poslovnih sistema, primer NIS-a a.d.”,  dana 11.04.2018.godine, održao je direktor Direkcije za korporativnu zaštitu NIS a.d., gospodin Dejan Pavlović.

U impresivnom predavanju, sa mnoštvom praktičnih prikaza, studenti su upoznati sa svim aspektima korporativne bezbednosti NIS a.d., težišno u domenu korporativne zaštite, a praktično će dana 12.04. posetiti NIS a.d. radi upoznavanja sa organizacijom i funkcionisanjem Monitoring centra NIS a.d.

Direktoru Direkcije za korporativnu zaštitu NIS a.d.,  gospodinu Dejanu Pavloviću, uručena je zahvalnica Dekana Fakulteta za poslovne studije i pravo, s očekivanjem da je ovo samo početak naše uspešne saradnje.