Nacionalni naučni skup “Savremeni problemi i moguća rešenja strategije i strategijskog menadžmenta”

Promena termina za posetu Narodnoj skupštini RS
05/03/2018
Gostujuće predavanje “Dokazna sredstva u parničnom postupku”
07/03/2018
Prikaži sve

Dana 05. marta 2018. godine u organizaciji Fakulteta za strateški i operativni menadžment i Fakulteta za poslovne studije i pravo, uspešno je realizovan drugi po redu nacionalni naučni skup pod nazivom “Savremeni problemi i moguća rešenja strategije i strategijskog menadžmenta”.

U okviru realizacije navedenog naučnog skupa, aktivno učešće su uzeli univerzitetski profesori, eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva i budući doktoranti. U formi dijaloga za okruglim stolom diskutovali su o savremenom pristupu i mogućim rešenjima iz domena strategije, strategija bezbednosti i strategijskog menadžmenta. Osnovni cilj naučnog skupa je bio da autori radova, ali i ostali učesnici iznesu sopstvene stavove i rezultate istraživanja kao i da kroz konstruktivan dijalog ponude određena savremena i moguća rešenja i daju naučne i stručne preporuke za dalji razvoj navedene oblasti.

Za navedeni naučni skup od ukupnog broja prijavljenih radova prihvaćen je 21 rad. Prispeli tekstovi radova su bili osnova za diskusije koje su prisutni na današnjem skupu vrlo konstruktivno obrađivali.

U ime oba fakulteta, naučnog i organizacionog odbora, zahvaljujemo se svim učesnicima, prisutnim poštovanim profesorima, koleginicama i kolegama, dragim gostima i studentima na aktivnom učešću i podršci.