Poseta predstavnika Preduzeća za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering „INFORMATIKA“

7-6
Video snimak – Dejan Savić, Fakultet za poslovne studije i pravo
31/07/2018
advertisement-businessman-hands-533444
Treći upisni rok školske 2018/19.
20/09/2018
Prikaži sve
INFORMATIKA0

Fakultet su dana 12.09.2018. godine posetili predstavnici Preduzeća za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering „INFORMATIKA“ akcionarsko društvo, Beograd, Jevrejska 32.

Tom prilikom razgovarano je o mogućoj saradnji na sledećim poljima:

– Izrada projekta sa aplikativnim rezultatima za konkretne procese

– Istraživački projekti u domenu razvoja i ispitivanja proizvoda i usluga

– Aktivnosti na marketing, inžinjering i konsalting poslovima

– Obuka i obrazovanje zaposlenih i studenata

– Zajednički nastup na domaćem i inostranom tržištu

– Organizovanje predavanja, seminara i drugih aktivnosti iz delatnosti ugovornih strana

Ugovorne strane su se saglasile da uspostavljenu saradnju zajedničkim naporima stručno usavršavaju i unapređuju razvijajući nove vidove komunikacija.