Profesor Vasić na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Dubrovniku

dv2
NAŠI PROFESORI NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI U PODGORICI
26/05/2017
Plakat zastita voda 2
Prvi Naučno-stručni skup “Perspektive očuvanja i zaštite voda”
13/10/2017
Prikaži sve
2-Prof_Vasic

Međunaronda naučna konferencija ENTRENOVA 2017. – „Enterprise Research Innovation Conference“ održana je u Dubrovniku (Hrvatska) u periodu od 6. do 9. septembra 2017. Među stotinu učesnika iz 27 zemalja, naš kolega, profesor dr Dušan Vasić prezentovao je rad pod nazivom „INTEGRATED EDUCATIONAL SYSTEM – PURE EXPERIMENT OR MODEL FOR THE FUTURE“, čiji je koator i asistent Bojan Zdravković, doktorand FPSP. Konferencija je držana na engelskom jeziku, a naši prestavnicu su upoznali učesnike Konferencije sa specifičnostima nastanka i funkcionisanja, kao i uspesima, „Integrisanog obrazovnog sistema za društvne i prirodne nauke“, kao jedinstvene obrazovne institucije u Republici Srbiji. Ovakva oblik horizontalne i vertikalne integracije sedam obrazovnih institiucija, na čelu sa IOS je inovacija koju ne poznaje ni jedna država u orkuženju, ali ni u Evropskoj uniji. Model je po svemu autentičan i različit do već postojećih, kako kalsičnih, tako i modernih sistema obrazovanja. U prilogu se nalazi rad koji možete pročitati ili preuzeti.