Praktična nastava iz stranih jezika
14/05/2018
Let’s go for a walk!
14/05/2018
Prikaži sve

U okviru Stručne prakse ugostili smo uvažene sudije, sudiju Apelacionog suda u Beogradu, gđu Vesnu Filipović i sudiju Prvog osnovnog suda u Beogradu, gđu Draganu Marčetić. Uvažene gošće su ovom prilikom organizovale simulaciju građanskog postupka, a u okviru ove simulacije obrađena je i tematika izrade, pisanja akata u građanskim stvarima, kao što su tužba, odgovor na tužbu, rešenja i zaključci u građanskom postupku, presuda i drugih akata koji se tiču građanskog postupka. Prilikom same izrade ovih akata ista su iscrpno analizirana.

U dvočasovnom simuliranju parnice naši studenti su pokazali zavidan nivo znanja, koje su mogli da provere ali i primene tokom simulacije sudskog procesa.