Učešće na MK “Tamo gde je zakon kralj, sudska praksa je kraljica”

Uticaj inovacija na ogranizacione strukture – gostujuće predavanje
12/12/2018
Praktična nastava iz predmeta Engleski jezik 1, 3 i 4
14/12/2018
Prikaži sve

U organizaciji Harmonius škole prava, Pravosudne akademije Republike Srbije i Fondacije za međunarodnu pravnu saradnju Savezne republike Nemačke (IRZ), 31. novembra 2018. u hotelu Moskva organizovana je međunarodna Konferencija posvećena značaju sudske prakse pod nazivom “Tamo gde je zakon kralj, sudska praksa je kraljica”. Konferencija je održana 31. novembra.

Na Konferenciji su učešće uzeli predstavnici sudske vlasti (sudije Ustavnog suda), i predstavnici državnih pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope. Ispred Fakulteta za poslovne studije i pravo učestvovao je prof. dr Balša Kašćelan koji je izlagao na temu  “Sporna pitanja u vezi ugovorne odredbe o naknadi za obradu kredita”.

Učesnici su razmatrali aktuelne trendove u sudskoj praksi, analizirali pravne propise i ukazivali na određena rešenja. Svi naučni radovi koji su izlagani na Konferenciji su nakon međunarodne recenzije štampani u časopisu koji je učesnicima podeljen nakon završetka Konferencije.