Ugovor o poslovnoj saradnji između Fakulteta za poslovne studije i pravo i JP Sportsko kulturni centar “Obrenovac”

U cilju uspostavljanja profesionalne saradnje, dana 01.juna 2017.godine u prostorijama Fakulteta, potpisan je ugovor o saradnji između JP Sportsko kulturnog centra “Obrenovac” i Fakulteta za poslovne studije i pravo iz Beograda.

Potisani Ugovor se odnosi na podizanju kvaliteta i raznovrsnosti nastavnih aktivnosti a sve sa ciljem proširivanja kvaliteta nastave i približavanju Fakulteta svojim studentima, i to pre svega u edukativnim aktivnostima Fakulteta.

Ugovor o saradnji su potpisali g-din Ivan Jegorović, direktor JP SKC „Obrenovac“ i  emeritus prof. dr Života Radosavljević, ispred Fakulteta za poslovne studije i pravo.

Saradnja će se odvijati u interesu uspešnije i potpunije realizacije edukativnih aktivnosti i programa iz okvira registrovane delatnosti Fakulteta i SKC „Obrenovac“.

Ceo događaj je ispratila i lokalna televizija iz Obrenovca, TV MAG.