3_resize
Ambasadori govore
25/04/2017
dd0015_resize
Promovisana nova generacija diplomaca Fakulteta za poslovne studije i pravo
22/05/2017
Prikaži sve
ПРЕДЗАЯВКА

Iskoristite priliku - zauzmite svoje mesto na vreme

Konkurs za upis upis studenata u prvu godinu školske 2018/2019. godine (III upisni rok) je raspisan. Broj mesta za upis ograničen je na osnovu odluke ministarstva nadležnog za obrazovanje.

UNIVERZITET „UNION – NIKOLA TESLA” IZ BEOGRADA
FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE I PRAVO IZ BEOGRADA
raspisuju

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu
školske 2018/2019. godine
III upisni rok

Kandidati koji konkurišu, mogu da se upišu na sledeće akreditovane studijske programe:

Osnovne akademske studije

OAS PRAVO (240 ESPB)
ОАS PRAVO - STUDIJE NA DALJINU (240 ESPB)

OAS POSLOVNA EKONOMIJA (240 ESPB)
ОАS POSLOVNA EKONOMIJA - STUDIJE NA DALJINU (240 ESPB)

OAS MENADžMENT (240 ESPB)
ОАS MENADŽMENT STUDIJE NA DALJINU (240 ESPB)

OAS BEZBEDNOST (240 ESPB)
OAS BEZBEDNOST - STUDIJE NA DALJINU (240 ESPB)

Master akademske studije

MAS PRAVO (60 ESPB)
MAS PRAVO - STUDIJE NA DALJINU (60 ESPB)

MAS POSLOVNA EKONOMIJA (60 ESPB)
MAS POSLOVNA EKONOMIJA - STUDIJE NA DALJINU (60 ESPB)

MAS ORGANIZACIJA (60 ESPB)
MAS MENADŽMENT - STUDIJE NA DALJINU (60 ESPB)

MAS MEĐUNARODNA BEZBEDNOST (60 ESPB)

MAS MEĐUNARODNI ODNOSNI I DIPLOMATIJA (60 ESPB)

Doktorske akademske studije

DAS MENADŽMENT I BIZNIS (180 ESPB)

DAS PRAVO I EKONOMIJA (180 ESPB)

Visokoškolska jedinica fakulteta u Trsteniku

Osnovne akademske studije

OAS PRAVO (240 ESPB)

OAS POSLOVNA EKONOMIJA (240 ESPB)

USLOVI UPISA I POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA

Pravo upisa na prvu godinu ima lice sa završenom srednjom školom.

Prijave za upis se podnose Studentskoj službi na adresi 11070 Novi Beograd, Jurija Gagarina 149 A, gde će se održati i prijemni ispiti po sledećem rasporedu:

 • 21. septembar - 27. septembar 2018. god.Prijavljivanje kandidata

  Prijave za upis se podnose Studentskoj službi na adresi 11070 Novi Beograd, Jurija Gagarina 149 A

 • 28. septembar 2018. god. u 16:00Polaganje prijemnog ispita u 16 časova

  Kandidat za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija polaže Prijemni ispit - Test za proveru opštih sposobnosti i sklonosti ka struci u skladu sa opštim aktom Fakulteta.

 • 29. septembar 2018. god.Objavljivanje preliminarne rang liste

  Kandidati će biti rangirani prema: pokazanom uspehu na prijemnom ispitu koji nosi najviše 60 bodova i uspehu iz srednje škole koji nosi najviše 40 poena.

 • 29. septembar 2018. god.Davanje prigovora

  Kandidat može podneti pismeni prigovor Dekanu na ispravnost obavljanja prijemnog ispita ili na tačnost bodovanja na preliminarnoj rang listi i isti će biti rešen u roku od 24h.

 • 30. septembar 2018. god.Objavljivanje konačne rang liste

  Nakon rešavanja svih prigovora objavljuje se konačna rang lista.

 • 01 - 05. oktobar 2018. god.Upis primljenih kandidata

  Dokumenta koja se podnose prilikom upisa: originali ili overene fotokopije svedočanstava i diplome srednje škole, izvod iz matične knjige rođenih, dva popunjena ŠV obrasca, dve fotografije, dokaz o uplati školarine (uplatnica), tj. dokaz o uplati prve rate školarine.

Godišnja školarina - cena studiranja

Godišnja školarina iznosi 1.200 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate. U cenu su uračunati: tablet računar, udžbenici u elektronskoj formi, prijava i polaganje ispita. Mogućnost plaćanja u ratama što će se bliže regulisati ugovorom o školovanju.

Saznajte više o školarini

Rezervišite mesto na studijama i iskoristite dodatne povoljnosti

Broj mesta za studiranje na ovom smeru je ograničen. lskoristite priliku i uradite predprijavu odmah. Tako ćete biti u toku sa svim aktivnostima na fakultetu i imati dovoljno vremena da donesete pravu odluku.

Uspešni znaju da prepoznaju prave vrednosti na vreme, pre drugih.

Popunite predprijavu odmah i rezervišite sebi mesto već sada!

Popunite predprijavu

Nakon prijema predprijave javiće Vam se naše sradnice iz studentske službe kako bi potvrdile podatke i dale dodatne informacije.

Čestitamo na dobroj odluci!