Doktorske studije

Doktorske studije

Za one sa istraživačkim duhom koji žele da služe čovečanstvu
“Najobrazovaniji doktor nauka na svetu stoji na niskom ostrvcetu usred mora neznanja.”
Ole Vesenberg

Koliko je neistraženog znanja oko nas? Živimo u vremenu koje karakteriše revolucija znanja. Znanje se svakodnevno multiplicira višestruko. Što čovečanstvo više saznaje sve je više svesno da postoji toliko toga neotkrivenog.

Poslednji korak u institucionalnom obrazovanju jednog budućeg naučnika su doktorske studije. Fakultet za poslovne studije i pravo je akreditovao dva studijska programa za doktorske studije: Menadžment i biznis i Pravo i ekonomija.

Razvoj biznisa i stalno menjanje okruženja u kojima se odvija neprestano nameću potrebu za stalnim istraživanjima prakse i proučavanjem onih promena koje najviše doprinose poslovnom uspehu. Ono što je do juče bilo efikasno, sa novim tehnološkim i informacionim sistemima, postaje još efikasnije.

Studenti na ovim studijama se osposobljavaju za samostalan istraživački rad koji ih očekuje u budućnosti. Ujedno, na realnim primerima i uslovima, uz nadzor iskusnih mentora, dolaze do novih otkrića uz primenu naučno utemeljenih istraživačkih metoda.

Temeljnost u istraživanju uslovljava da ove studije traju 3 godine.

Završetkom doktorskih studija stiče se zvanje doktora nauka određene naučne oblasti.

Pravo upisa na doktorske studije imaju diplomirani studenti-master sa odgovarajućih studijskih programa. Upis sa drugih studijskih programa moguć je uz polaganje diferencijalnih ispita predviđenih odlukom Nastavno-naučnog veće Fakulteta za poslovne studije i pravo.

Potrebna dokumenta za upis studija su:
  • diploma (uverenje) o završenim master akademskim studijama i dodatak diplomi (uverenje o položenim ispitima),
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • dve fotografije za indeks,
  • overena diploma sa osnovnih studija,
  • 3 ŠV obrasca i
  • prijava za upis.