Kako i koje Osnovne akademske studije da upišete?

“Bavite se poslom koji volite i ni dana više nećete morati da radite”

Konfučije

Ovaj izbor najvećem broju ljudi određuje dalji tok života. Nije lak i treba ga načiniti mudro. Najbolje je izabrati one studije koje će Vam omogućiti da ostvarite ono što će vas činiti srećnim i uspešnim u životu.

Fakultet za poslovne studije i pravo na osnovnim akademskim studijama ima 4 smera na kojima se stiču zvanja koja su danas među najtraženijim na tržištu rada. Svaki smer na kraju studija donosi 240 ESPB.

Koji smer bi bio najbolji za Vas?

Menadžment – zvanje diplomirani menadžer, 240 ESPB.

Stečena znanja omogućuju lakše zapošljavanje i napredovanje u svim kompanijama ili državnim organizacijama i ustanovama.

Poslovna ekonomija - zvanje diplomirani ekonomista, 240 ESPB.

Dolazi vreme kada će ljudi koji znaju omogućiti da firme posluju na zdravoj ekonomskoj osnovi.

Pravo – zvanje diplomirani pravnik, 240 ESPB.

Dok bude sveta i veka, ovo zanimanje će uvek biti traženo. Očekuju Vas odlična teorijska osnova i dobra praksa tokom studija.

Bezbednost - zvanje diplomirani menadžer bezbednosti, 240 ESPB.

Danas je bezbednost postala imperativ. Jedino ako su svi resursi bezbedni mogu se obezbediti manji troškovi i veći profit.

Do zvanja pomoću klasičnih i savremenih metoda učenja

Svim studentima na raspolaganju su profesori i predavači sa višegodišnjom praksom u radu u privredi ili državnim institucijama iza kojih stoji obiman naučni rad.

Svim predavanjima se može lično prisustvovati ili pratiti u centrima za učenje na daljinu. U radu se koriste najsavremenija didaktička sredstva.

Fakultet za poslovne studije i pravo je prvi u Srbiji akreditovao sistem za učenje na daljinu na platformi koju su razvili stručnjaci fakulteta.

Sistem učenja na daljinu

DLS - distance learning sytem

Saznajte više o DLS

Ko može da se upiše na osnovne akademske studije?

Pravo upisa na prvu godinu ima lice sa završenom srednjom školom. Da li ste među njima:

  • Završili ste srednju školu i želite da se obrazujete dalje?
  • Započeli ste ranije studije, ali ste ih prekinuli zbog nekih razloga?
  • Zaposleni ste, ali želite da se dalje usvršavate kako bi ste pronašli bolji posao?
  • Zaposleni ste, ali sa visokom stručnom spremom bi ste imali uslove za bolju karijeru?
  • Imate sopstveni biznis i želite da ga unapredite?
  • Nemate dovoljno vremena za klasično studiranje, redovno prisustvovanje na predavanjima, čekanje po fakultetskim službama zbog administrativnih poslova u vezi sa ispitima?
  • Daleko ste od obrazovnih centara pa bi vam školovanje, smeštaj ili putovanje bili dodatni troškovi koje ne možete da finansirate?
  • Imate potrebu da upravljate svojim vremenom i postignete da učite onda kada Vama odgovara?
  • Želite kvalitetno obrazovanje koje se redovno usklađuje sa najnovijom svetskom praksom?

Školovanje bez skrivenih troškova

Politika fakulteta je da van iznosa školarine nema drugih skrivenih troškova. Npr. za prijavu ispita, nabavku udžbenika, skripti ili drugih aktivnosti. Iznos školarine je konačan i nepromenljiv. Svako može da unapred isplanira svoje finansije.

Godišnja školarina za osnovne akademske studije iznosi 1.200 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može izvršiti u više mesečnih rata.

Popunite predprijavu na vreme

Imate mogućnost da rezervišete svoje mesto na studijama već sada. Broj studenata po smerovima je ograničen na osnovu odluke nadležnog ministarstva.

Predprijava Vas ne obavezuje na upis, ali obezbeđuje prednost u odnosu na kasnije prijavljene i sigurno mesto na studijama kada donesete odluku.

Ne gubite vreme, zauzmite Vaše mesto na studijama već sada.

Popunite predprijavu

Nakon prijema predprijave javiće Vam se naše saradnice iz studentske službe kako bi potvrdile podatke i dale dodatne informacije.

Čestitamo na dobroj odluci!