22/02/2015

Akreditacija studijskog programa:OAS INFORMACIONI SISTEMI

Fakultet za strateški i operativni menadžment u Beogradu je dobio akreditaciju studijskog programa:OAS INFORMACIONI SISTEMI.
22/02/2015

Konkurs za upis studenata na smer: OAS INFORMACIONI SISTEMI

Fakultet za strateški i operativni menadžment u Beogradu raspisuje konkurs za upis studenata na smer: OAS INFORMACIONI SISTEMI.
22/02/2015

Zaključen ugovor o obrazovanju članova sindikata policije

Fakultet za poslovne studije i pravo u Beogradu, Fakultet za strateški i operativni menadžment u Beogradu i Sindikat srpske policije su dana 09.01.2015. godine u prostorijama fakulteta na adresi Staro sajmište 29, Beograd zaključili Ugovor o obrazovanju članova sindikata.
22/02/2015

2. međunarodna konferencija o Holokaustu

Namera organizatora da se naučnim skupom i prigodnom svečanošću oda počast žrtvama Holokausta, ohrabri razvoj obrazovnih programa o istoriji Holokausta i pruži podrška sprečavanju neonacizma u budućnosti, u potpunosti je ostvarena.