fpsp_novi


Fakultet za poslovne studije i pravo

Beograd

 

Poštovane koleginice i kolege,

U sklopu proslave 10 godina rada Fakulteta za Poslovne studije i pravo, obaveštavamo Vas da smo formirali Alumni klub našeg Fakulteta. Cilj formiranja ovog kluba je umrežavanje naših svršenih studenata (diplomaca), profesora, asistenata, saradnika u nastavi i drugih zainteresovanih, a u svrhu profesionalnog i biznis povezivanja i promocije modernog pravnog, bezbednosnog i ekonomskog sistema.

Pred Vama je pristupnica čijim popunjavanjem postajete član našeg Alumni kluba. Članstvo u klubu ne nosi nikakve finansijske obaveze, a dobrobiti koje možete ostvariti su brojne. Dovoljno je da priloženu pristupnicu popunite, a naša služba će vas o daljim koracima u realizaciji predviđenih aktivnosti blagovremno obaveštavati!

 

Srdačan pozdrav,
Alumni klub Fakulteta za poslovne studije i pravo

PRISTUPNICA ALUMNI KLUBU FAKULTETA ZA POSLOVNE STUDIJE I PRAVO

PREZIME (IME OCA) IME (obavezno):

DAN, MESEC I GODINA ROĐENJA:

JEDINSTVENI MATIČNI BROJ (obavezno):

MESTO STANOVANJA:

ADRESA STANOVANJA:

GODINA UPISA FAKULTETA (obavezno):

GODINA DIPLOMIRANJA (obavezno):

POSLODAVAC (obavezno):

RADNO MESTO (obavezno):

ADRESA NA POSLU:

TELEFON NA POSLU:

MOBILNI TELEFON (obavezno):

E-mail (obavezno):

Član ALUMNI kluba Fakulteta za poslovne studije i pravo postaje se dobrovoljno popunjavanjem pristupnice. Članstvo  je besplatno.