22/02/2015

2. međunarodna konferencija o Holokaustu

Namera organizatora da se naučnim skupom i prigodnom svečanošću oda počast žrtvama Holokausta, ohrabri razvoj obrazovnih programa o istoriji Holokausta i pruži podrška sprečavanju neonacizma u budućnosti, u potpunosti je ostvarena.
18/03/2015

4. Međunarodna naučna konferencija LEMiMA 2015

Četvrta po redu međunarodna naučna konferencija pod nazivom Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima – LEMiMA 2015 održaće se od 17. do 19. aprila 2015.godine na Fakultetu za poslovne studije i pravo u Beogradu.
21/04/2015

4. Međunarodna naučna konferencija LEMiMA 2015

Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za strateški i operativni menadžment su od 17. do 19.  aprila 2015. godine uspešno organizovali Četvrtu međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom “Pravo ekonomija i menadžment u savremenim uslovima ( Law,Economy and Management […]
24/04/2016

5. Međunarodna naučna konferencija “Primena novih tehnologija u menadžmentu” – ANTIM 2016

Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za strateški i operativni menadžment su od 21-23. aprila 2015. godine uspešno organizovali Petu međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom “Primena novih tehnologija u menadžmentu” (“Application of New Technologies in Management and Economy” […]