STRESOVI ŽIVLJENJA POSLE PANDEMIJE KORONE – posledice i prevencija
06/10/2020
Gostujuće predavanje: “O.J. Simpson – analiza slučaja”, prof. dr Almin Dautbegović
21/10/2020

U petak 16. oktobra 2020. godine, u prestorijama Fakulteta za informacione tehnologije i inženjerstvo i Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ iz Beograda, održan je četvrti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „SAVREMENI IZAZOVI U OČUVANJU VODA“.


Od održavanja poslednjeg Trećeg naučnog skupa o vodama do danas su se na globalnom nivou desile dramatične promene (klimatske, tehnološke, zdravstvene, ekonomske promene…) i, imajući u vidu navedeno, naučni i organizacioni odbor skupa su važnost ovog resusrsa shvatili i uvrstili kao jedan je od osnovnih ljudskih prava po kome voda treba da bude dostupna svakom čoveku na globalnom nivou. Značaj ovog skupa je što se saznanja sa istog mogu koristiti i u drugim državama, pa i kada su u pitanju lokalne sredine, a specifičnost ovog je što integriše: tehnološke, informacione, ekonomske, pravne, upravljačke, bezbednosne i druge struke u davanju kompetentnog odgovora na izazove pred kojim se danas svet nalazi.
Ovaj skup su podržali: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Republička direkcija za vode), Mistarstvo zaštite životne sredine, Agencija za zaštitu životne sredine, Centar za unapređenje životne sredine, Međunarodna komisija za očuvanje reke Dunav (ICPDR) iz Beča, Međunarodna Savska komisija iz Zagreba, Coca – Cola Hellenic i SUPERLAB.

Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo i Fakultet za poslovne studije i pravo već se pripremaju za narednu godinu i Peti naučno stručni skup 2021. godine. Nadamo se da ćemo opravdati sada već tradicionalno poverenje naših patnera, autora i studenata u pisanju radova, ali i u aktivnom učešću u radu skupa.