Poziv za učešće na Šestoj međunarodnoj naučnoj konferenciji

ANTiM 2024

Deveta međunarodna konferencija

„PRIMENA,NOVIH TEHNOLOGIJA U MENADŽMENTU I EKONOMIJI”

LEMiMA 2023

Osma međunarodna konferencija

„PRAVO,EKONOMIJA I MENADŽMENT U SAVREMENIM USLOVIMA – VEŠTAČKA INTELIGENCIJA (AI)“

GODIŠNJAK

Fakultet za poslovne studije i pravo

Godina 1, Broj 1

ANTiM 2022

Osma međunarodna konferencija

„PRIMENA,NOVIH TEHNOLOGIJA U MENADŽMENTU I EKONOMIJI” ANTiM 2022

LEMiMA 2021

Sedma međunarodna konferencija

„PRAVO,EKONOMIJA I MENADŽMENT U SAVREMENIM USLOVIMA” LEMiMA 2021

ANTiM 2020

Sedma međunarodna konferencija

„PRIMENA,NOVIH TEHNOLOGIJA U MENADŽMENTU I EKONOMIJI” ANTiM 2020


LEMiMA 2019
 Poziv za učešće na Šestoj međunarodnoj naučnoj konferenciji
„PRAVO, EKONOMIJA I MENADŽMENT U SAVREMENIM USLOVIMA” LEMiMA 2019

Organizator:

Fakultet za poslovne studije i pravo,
Univerziteta „Union –NikolaTesla” u Beogradu

Suorganizator:

Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo,
Univerziteta „Union – NikolaTesla“ u Beogradu

Mesto:

Jurija Gagarina 149A, Novi Beograd

Termin:

Petak, 19. april 2019. godine

Teme:

Zakon napretka i krize;
Novi zakonski izazovi na globalnom nivou;
Istraživanja u makroekonomiji i pravu;
Ekonomski i pravni aspekti u sferi globalnog interesa;
Ekonomska i pravna politika i strateški menadžment;
Uporedni fokus na pravne i ekonomske sisteme;
Tehnike, sistemi i alati u poslovnom menadžmentu;
Krizni menadžment - Nova paradigma za moderno poslovanje;
Upravljanje ljudskim resursima u kriznim vremenima;
Mesto i uloga menadžmenta i sindikata u rešavanju krize;
Primena informacija i interneta;
Tehnologija u menadžmentu i marketingu;
Menadžment i marketing;
Poslovna etika i korporativna društvena odgovornost;
Međunarodno bankarstvo i finansije;
Menadžment inovacija;
Ekonomika znanja;
Korporativno pravo - teorija i praksa;
Krivično pravo i postupak;
Nacionalno i međunarodno pravo;
Obligaciono i realno pravo;
Pravni i ekonomski problemi u zemljama u tranziciji;
Zakon o radu i zakonodavstvu;
Internet i elektronsko pravo;
Sportsko i medicinsko pravo;

Cilj konferencije:

Razmena znanja, iskustava i informacija značajnih za rešavanje teorijskih i praktičnih pitanja iz prava, ekonomije, menadžmenta i bezbednost.

Zvanični jezici konferencije:

Srpski, engleski, ruski.

Prijava radova i važni datumi:

Molimo Vas da učešće na Konferenciji potvrdite, dostavljanjem popunjenog apstrakta i obrasca za prijavu, do 20.03.2019.godine, puteme-pošte, na adresu: lemima@fpsp.edu.rs.

Radove u celosti je potrebno dostaviti najkasnije do 20.05.2019.godine.

Tehničko uputstvo:

Detaljno tehničko uputstvo za pisanje rada možete pronaći u prilogu zajedno sa prijavnim formularom i izjavom za autore.

Učesnicima će na konferenciji biti uručen elektronski Zbornik apstrakata sa Šeste konferencije, a dva meseca nakon konferencije poslat elektronski Zbornik radova.

Uslov da rad bude objavljen je da ima naučnu vrednost, odgovara temama i ciljevima konferencije i da je napisan u skladu sa standardima iz tehničkog uputstva. U Zborniku će biti objavljeni samo radovi koji su prošli softversku proveru falsifikata i recenziju, i za koje je uplaćena kotizacija.

*Na jednom radu mogu biti prijavljeni najviše jedan autor i dva koautora.

Kotizacija:

Kotizacija za učesnike iz Srbije iznosi 10.000,00 RSD po radu. Kotizaciju uplatiti naračun Fakulteta za poslovne studije i pravo: JUBMES Banka, dinarski račun broj: 190 - 17830 - 41; sa naznakom „za konferenciju“.

Kotizacija za učesnike van Srbije iznosi 100 € po radu.

Za uplate iz inostranstva, zatražiti instrukcije za plaćanje putem e-pošte na adresu: finansije@fpsp.edu.rs

Kotizaciju je potrebno uplatiti najkasnije do 19.04.2019. godine. Moguća je uplata kotizacije na licu mesta, na dan održavanja konferencije.

Kotizacija obuhvata: Konferencijski materijal, Zbornik apstrakata u elektronskom formatu, sertifikat, koktel.

Brojevi telefona:

(+381 11) 400 35 39, 400 35 40

E-mejl adresa:

Šesta međunarodna naučna konferencija
„Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima - LEMiMA 2019”
ZBORNIK RADOVA Knjiga 1

LEMiMA

ZBORNIK RADOVA Knjiga 2

LEMiMA

ANTiM 2018

Šesta međunarodna konferencija

„PRIMENA, NOVIH TEHNOLOGIJA U MENADŽMENTU I EKONOMIJI” ANTiM 2018

Volume 1, Volume 2

LEMiMA 2017

Peta međunarodna konferencija

„PRAVO, EKONOMIJA I MENADŽMENT U SAVREMENIM USLOVIMA” LEMiMA 2017

Volume 1

Volume 2

ANTiM 2016

5th International Conference

APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT

Volume 1

Volume 2

LEMiMA 2015

Četvrta međunarodna konferencija

„PRAVO, EKONOMIJA I MENADŽMENT U SAVREMENIM USLOVIMA” LEMiMA 2015

Volume 1

Volume 2

ANTiM 2014

4th International Conference

APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT

Volume 1

Volume 2

Volume 3

LEMiMA 2013

Treća međunarodna konferencija

„PRAVO, EKONOMIJA I MENADŽMENT U SAVREMENIM USLOVIMA” LEMiMA 2013

Volume 1

Volume 2

Volume 3

ANTiM 2012

3rd International Conference

APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT

Volume 1

Volume 2

LEMiMA 2011

Druga međunarodna konferencija

„PRAVO, EKONOMIJA I MENADŽMENT U SAVREMENIM USLOVIMA” LEMiMA 2011

Volume 1

Volume 2

Volume 3

ANTiM 2010

2nd International Conference

APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT

Volume 1

Volume 2

ANTiM 2009

1st International Conference

APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT

Volume 1

Volume 2

LEMiMA 2009

Prva međunarodna konferencija

„PRAVO, EKONOMIJA I MENADŽMENT U SAVREMENIM USLOVIMA” LEMiMA 2009

Volume 1

Volume 2

Volume 3