Strategija FPSP

Strategija obezbeđenja kvaliteta za period 2020-2023. godine Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla”- Beograd

Saznajte više


 

Zadaci i ciljevi FPSP

Osnovni zadaci i ciljevi Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla”- Beograd

Saznajte više


 

Statut FPSP

Statut Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla”- Beograd

Saznajte više


 

Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta

Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla”- Beograd

Saznajte više


 

Mere i subjekti kvaliteta

Mere i subjekti obezbeđenja kvaliteta Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla”- Beograd

Saznajte više


 

Samovrednovanje ustanove 2018.-2021.

Saznajte više


 

Samovrednovanje ustanove 2016.-2019.

Saznajte više


 

Samovrednovanje ustanove 2012.-2015.

Saznajte više

SAMOVREDNOVANJE STUDIJSKIH PROGRAMA

Samovrednovanje OAS Pravo

Saznajte više


Samovrednovanje OAS Pravo VJ Trstenik

Saznajte više


Samovrednovanje OAS Menadžment

Saznajte više


Samovrednovanje MAS Organizacija

Saznajte više


Samovrednovanje OAS Poslovna ekonomija DLS

Saznajte više


Samovrednovanje MAS Poslovna ekonomija

Saznajte više


Samovrednovanje OAS Bezbednost DLS

Saznajte više


Samovrednovanje MAS Međunarodni odnosi i diplomatija

Saznajte više


Samovrednovanje DS Pravo i ekonomija

Saznajte više

Samovrednovanje OAS Pravo DLS

Saznajte više


Samovrednovanje MAS Pravo

Saznajte više


Samovrednovanje OAS Menadžment DLS

Saznajte više


Samovrednovanje OAS Poslovna ekonomija

Saznajte više


Samovrednovanje OAS Poslovna ekonomija VJ Trstenik

Saznajte više


Samovrednovanje OAS Bezbednost

Saznajte više


Samovrednovanje MAS Međunarodna bezbednost

Saznajte više


Samovrednovanje DS Menadžment i biznis

Saznajte više