Samovrednovanje studijskog programa OAS Bezbednost DLS za period 2016-17., 2017-18., 2018-19.

Prilozi

Prilog 1.1.

Prilog 1.1. Strategija FPSP

Prilog 1.2.

Prilog 1.2. Mere i subjekti kvaliteta

Prilog 1.3.

Prilog 1.3. Akcioni plan 2019/2020

Prilog 2.1.

Pravilnik 2.1. Pravilnik o samovrednovanju FPSP

Prilog 2.2.

Prilog 2.2. Plan rada i procedura

Prilog 2.3.

Prilog 2.3 Godišnji izveštaj

Prilog 3.1.

Prilog 3.1. Izvod iz Statuta

Prilog 3.2.

Prilog 3.2. Spisak svih anketa

Prilog 3.3.

Prilog 3.3. Analiza anketa

Prilog 4.1.

Prilog 4.1. Analiza  rezultata  anketa  o  mišljenju  diplomiranih  studenata  o kvalitetu studijskog programa i postignutim ishodima učenja

 

Prilog 4.2.

Prilog 4.2. Analiza rezultata anketa o zadovoljstvu poslodavaca stečenim kvalifikacijama diplomaca

 

Prilog 4.3.

Prilog 4.3.

 

Prilog 5.1.

Prilog 5.1. Nastavni proces, ankete i analiza

 

Prilog 6.1.

Prilog 6.1.

Prilog 6.2.

Prilog 6.2.

Prilog 6.3.

Prilog 6.3.

Prilog 7.1.

Prilog 7.1. Pravilnik o izboru u zvanja sa izmenama

Prilog 7.2.

Prilog_7.2.

Prilog 8.1.

Prilog 8.1. Pravilnik o upisu

Prilog 8.2.

Prilog 8.2. Pravilnik o organizaciji i pravilima studija

Prilog 8.3.

Prilog 8.3. Procedure

Prilog 9.1.

Prilog 9.1. Pravilnik o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti

Prilog 9.2.a

Prilog 9.2.a Monografije

Prilog 9.2.b

Prilog 9.2.b Udžbenici

Prilog 9.3.

Prilog 9.3.

Prilog 10.1.

Prilog 10.1. Organizaciona šema

Prilog 10.2.

Prilog 10.2. Nenastavni proces i upravljanje

 

 

 

 

Prilog 12.1.

Prilog 12.1.

Prilog 12.2.

Prilog 12.2.

Prilog 13.1.

Prilog 13.1.

Prilog 14.1.

Prilog 14.1.

Tabele

Tabela 4.1.

Tabela_4.1.

Tabela 4.2.

Tabela_4.2.

Tabela 4.3.

Tabela_4.3.

Tabela 6.1.

Tabela 6.1.

Tabela 6.2.

Tabela 6.2.

Tabela 6.3.

Tabela 6.3.

Tabela 6.4.

Tabela 6.4.

Tabela 6.5.

Tabela 6.5.

Tabela 6.6.

Tabela 6.6.

Tabela 6.7.a

Tabela 6.7.a Lista mentora

Tabela 6.7.b

Tabela 6.7.b Kompetentnost mentora

Tabela 7.1.

Tabela_7.1.

Tabela 7.2.

Tabela_7.2.

Tabela 8.1.

Tabela_8.1.

Tabela 8.2.

Tabela_8.2.

Tabela 8.3.

Tabela_8.3.

Tabela 9.1.

Tabela 9.1.

Tabela 9.2.

Tabela 9.2.

Tabela 10.1.

Tabela 10.1. Nenastavno osoblje

Tabela 11.1.

Tabela 11.1.

Tabela 11.2.

Tabela 11.2.

Samovrednovanje studijskog programa OAS Bezbednost DLS za period 2019/20.,2020/21.,2021/22.

Prilozi

Prilog 4.1.

Prilog 4.1. Analiza  rezultata  anketa  o  mišljenju  diplomiranih  studenata  o kvalitetu studijskog programa i postignutim ishodima učenja

 

Prilog 4.2.

Prilog 4.2. Analiza rezultata anketa o zadovoljstvu poslodavaca stečenim kvalifikacijama diplomaca

 

Prilog 4.3.

Prilog 4.3 Mapiranje OAS Bezbednost DLS

Prilog 4.4.

Prilog 4.4

Prilog 5.1.

Prilog 5.1 Analiza studijskog programa OAS Bezbednost DLS

Prilog 5.2.

Prilog 5.2

Prilog 5.3.

Prilog 5.3

Prilog 5.4.

Prilog 5.4. Povezanost ishoda učenja Sistemi bezbednost

Prilog 5.5.

Prilog 5.5 Plan rada Sistemi bezbednosti OAS Bezbednost DLS

Prilog 5.6.

Prilog 5.6. Izveštaj - didaktika i metodika

Prilog 5.7.

Prilog 5.7 Izveštaj o održanoj DLS obuci

Prilog 5.8.

Prilog 5.8 Izveštaj o osposobljavanju nastavnika

Prilog 7.1.

Prilog 7.1. Pravilnik o izboru u zvanja

Prilog 7.2.

Prilog 7.2.

Prilog 8.1.

Prilog 8.1. Pravilnik o upisu (procedura prijema)

Prilog 8.2.

Prilog 8.2. Pravilnik o organizaciji i pravilima studija

Prilog 8.3.

Prilog 8.3. Procedure

Prilog 9.1.

Prilog 9.1. Pravilnik o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti

Prilog 9.2.

Prilog 9.2. Spisak udžbenika i monografija za period 2018-2022

Prilog 9.3.

Prilog 9.3 Odnos broja udžbenika i monografija prema broju nastavnika

Prilog 10.1.

Prilog 10.1. Organizaciona šema

Prilog 10.2.

Prilog 10.2. Nenastavni proces i upravljanje

 

 

Prilog 13.1.

Prilog 13.1.

Prilog 14.1.

Prilog 14.1.

Tabele

Tabela 4.1.

Tabela 4.1.

Tabela 4.2.

Tabela 4.2.

Tabela 4.3.

Tabela 4.3.

Tabela 7.1.

Tabela 7.1.

Tabela 7.2.

Tabela 7.2.

Tabela 8.1.

Tabela 8.1.

Tabela 8.2.

Tabela 8.2.

Tabela 8.3.

Tabela 8.3.

Tabela 9.1.

Tabela 9.1.

Tabela 9.2.

Tabela 9.2.

Tabela 10.1.

Tabela 10.1. Nenastavno osoblje

Tabela 11.1.

Tabela 11.1.

Tabela 11.2.

Tabela 11.2.

Tabela 11.3.

Tabela 11.3.