Marko Pavlović

Fakultet za poslovne studije i pravo Beograd je, u skladu sa članom 40. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni), dana 22.12.2020. godine učinio dostupnom javnosti tekst Doktorske disertacije pod nazivom „ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA INDIVIDUALNIH KORISNIKA BANKARSKIH USLUGA U RAZVIJENIM ZEMLJAMA I MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA U SRBIJI” doktoranda Marka Pavlovića na zvaničnoj internet stranici ustanove i u štampanom obliku u biblioteci ustanove.

Disertacija na uvid javnosti Marka Pavlovića

Datum objavljivanja 22.12.2020.

Disertacija na uvid javnosti Marka Pavlovića, tema: „ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA INDIVIDUALNIH KORISNIKA BANKARSKIH USLUGA U RAZVIJENIM ZEMLJAMA I MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA U SRBIJI”.

Doktorat-Marko-Pavlovic