FPSP Bezbednost

Sve veća potreba u vremenu koje dolazi

„Preventiva je majka sigurnosti“
Narodna izreka

Razvoj tehnologije, porast konkurentskih izazova na tržištima širom sveta, borba za prirodne resurse i geopolitičku dominaciju, porast svih vrsta kriminala i pojava novih, intenziviranje prisustva raznih obaveštajnih službi i povećanje špijunaže u raznim segmentima društvenih, državnih i privrednih delatnosti, samo su neki razlozi zbog kojih se danas sve više pažnje posvećuje segmentu bezbednosti. Više nije pitanje da li je upravljanje bezbednošću potrebno ili nije. Danas je ova oblast pitanje opstanka.

Tokom studiranja stiču se multidisciplinarna znanja i veštine potrebne savremenim menadžerima bezbednosti. Studentima je omogućeno sticanje profesionalnih kompetencija za rad na poslovima planiranja, projektovanja i upravljanja bezbednošću: u organima uprave i drugim državnim organima, u javnim preduzećima i privrednim društvima, u organima bezbednosti, u inspekcijskim službama kao i u drugim organizacijama i institucijama.

Šta nas čeka na cilju?

Uz pomoć iskusnog nastavnog kadra na kraju studija studenti će:

 • Imati razvijene kreativno-menadžerske sposobnosti za analizu i otklanjanje (sprečavanje i suzbijanje) bezbednosnih problema;
 • Imati razvijeno kritičko mišljenje u bezbednosnoj praksi;
 • Biti osposobljeni za razumevanje ključnih pitanja menadžmenta u bezbednosti;
 • Biti osposobljeni za interpretaciju kako bezbednosnih, tako i menadžerskih, pravnih, socijalnih i drugih procesa;
 • Biti osposobljeni za timski rad, kooperativnost i adekvatnu komunikaciju;

FPSP cilj

Poseban cilj je uključivanje najboljih studenata u izradu projekata koji im daju mogućnost da steknu prvo iskustvo i dopunsku zaradu tokom studiranja (u oblasti korporativne bezbednosti, upravljanje bezbednošću u vanrednim situacijama, i dr.).

Kako do zvanja diplomirani menadžer?

Studijski program traje četiri godine (osam semestara) na kojima se stiče 240 ESPB. Završetkom studijskog programa student stiče zvanje diplomirani menadžer, studijski program OAS Bezbednost - DLS.

Akreditovani studijski program je garancija kvaliteta znanja

Studijski program OAS Bezbednost - DLS je akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 20.06.2014. godine, broj rešenja 612-00-02556/2013-04.

 

Pogledajte sve akreditacije

Akreditovani studijski program

# Naziv predmeta ESPB
1. Sociologija 8
2. Uvod u pravo 8
3. Menadžment 8
4. Engleski jezik 1 6
5. Osnovi bezbednosti 8
6. Makroekonomija 8
7. Politički sistem 8
8. Predmet izbornog bloka 1 6
  1. Francuski jezik 1  
2. Ruski jezik 1  
# Naziv predmeta ESPB
1. Sistemi bezbednosti 8
2. Upravljanje ljudskim resursima 8
3. Krivično pravo 8
4. Engleski jezik 2 6
5. Poslovni informacioni sistemi 8
6. Međunarodni odnosi 8
7. Strategijski menadžment 8
8. Predmet izbornog bloka 2 6
  1. Francuski jezik 2  
2. Ruski jezik 2  
# Naziv predmeta ESPB
1. Korporativna bezbednost 8
2. Engleski jezik 3 6
3. Predmet izbornog bloka 3 8
  1. Međunarodno javno pravo  
2. Zaštita i bezbednost informacija  
4. Predmet izbornog bloka 4 8
  1. Krizni menadžment  
2. Bezbednosna analitika  
5. Obaveštajne i bezbednosne službe 8
6. Upravljanje promenama i konfliktima 9
7. Predmet izbornog bloka 5 8
  1. Detektivska delatnost  
2. Osnovi geopolitike  
8. Stručna praksa 1 5
# Naziv predmeta ESPB
1. Bezbednosni menadžment 9
2. Predmet izbornog bloka 6 9
  1. Bezbednost u vanrednim situacijama  
2. Krivično procesno pravo  
3. Kriminalistika 9
4. Stručna praksa 2 3
5. Predmet izbornog bloka 7 9
  1. Sistem upravljanja zaštitom životne sredine  
2. Poslovna i pravna etika  
6. Terorizam i organizovani kriminal 9
7. Engleski jezik 4 6
8. Istraživanja sadržana u završnom radu 3
9. Završni rad - izrada i odbrana 3

Knjiga predmeta

Knjiga nastavnika

Samovrednovanje

Upotrebom inovativnih metoda učenja lakše i brže do višeg kvaliteta obrazovanja

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu. Posebna pažnja se stavlja na obezbeđenje individualnog i kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Poseban kvalitetu nastave obezbeđen je gostovanjem stručnjaka iz prakse.

Više vremena za sve obaveze uz savremeni Distance Learning System (DLS)

Za sve one koji nisu u mogućnosti da studiraju na klasičan način obezbeđeno je akreditovano učenje na daljinu koji u potpunosti obezbeđuje isti kvalitet sticanja znanja. Samo je sloboda izbora veća, a fleksibilnost u određivanju vremena za učenje omogućava da se i druge obaveze završe.

Učenje putem DLS obezbeđuje isti nivo znanja na kraju studija, istu efikasnost studiranja i isti rang (kvalitet) diplome kao i u slučaju uobičajenog (klasičnog) načina studiranja.

Distance Learning System (DLS)

Sistem učenja na daljinu

DLS - distance learning sytem

Saznajte više o DLS

Samo kompetentni stručnjaci mogu računati na sigurnu budućnost

Studijski program Menadžment osnovnih akademskih studija omogućava studentima da tokom studija usvoje potrebna znanja iz oblasti menadžmenta, steknu odgovarajuće intelektualne i praktične veštine i potrebne kompetencije.

Bezbednost

Trendovi u obavljanju poslova u oblasti bezbednosti zahtevaju od profesionalnog kadra:

 • Kompetentnost da rešavaju realne probleme iz bezbednosne prakse
 • Sposobnost kritičkog i analitičkog promišljanja savremenih bezbednosnih problema i izazova
 • Da budu reflektivni i refleksivni mislioci
 • Osposobljenost za nezavisno prosuđivanje, inicijativu i donošenje validnih odluka
 • Osposobljenost za primenu znanja u konkretnim bezbednosnim okolnostima
 • Osposobljenost za rešavanje problema na svim nivoima profesionalne delatnosti i kooperaciju sa domaćim i međunarodnim organizacijama
 • Osposobljenost za praćenje i prihvatanje inovacija u struci
 • Osposobljenost za timski rad
 • Identifikovanje svojih snaga i slabosti i osposobljavanje za planiranje i upravljanje ličnim razvojem i razvojem svoje karijere.

Kako do dobro plaćenog posla?

Studentima je omogućeno sticanje profesionalnih kompetencija za rad na poslovima u područjima bezbednosti:

 • u organima uprave i drugim državnim organima (na organizovanju širokog spektra delatnosti vezanih za pitanja bezbednosti),
 • u javnim preduzećima i institucijama,
 • privatnim preduzećima (na izradi i sprovođenju sistema obezbeđenja lica, imovine i poslovanja),
 • naučnim i stručnim institucijama (izrada bezbednosnih studija, analiza, procena i planovi),
 • u organima bezbednosti i u inspekcijskim službama (na poslovima stručnih saradnika u oblasti javne i državne bezbednosti),
 • u drugim organizacijama na poslovima planiranja i projektovanja u oblasti bezbednosti.

Rezervišite mesto na studijama i iskoristite dodatne povoljnosti

Broj mesta za studiranje na ovom smeru je ograničen. lskoristite priliku i uradite pretprijavu odmah. Tako ćete biti u toku sa svim aktivnostima na fakultetu i imati dovoljno vremena da donesete pravu odluku.

Uspešni znaju da prepoznaju prave vrednosti na vreme, pre drugih.

Rezervišite mesto na studijama

Popunite pretprijavu odmah i rezervišite sebi mesto već sada!

Popunite pretprijavu

Nakon prijema pretprijave javiće Vam se naše saradnice iz studentske službe kako bi potvrdile podatke i dale dodatne informacije.

Čestitamo na dobroj odluci!