Svečana dodela diploma 23. novembar 2019.
Svečana dodela diploma 23. novembar 2019.

U subotu, 23.11.2019. sale naših Fakulteta za poslovne studije i pravo i Fakulteta za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta Union Nikola Tesla iz Beograda su bile prepune nasmejanih i zadovoljnih diplomaca – diplomiranih pravnika, diplomiranih ekonomista, diplomiranih menadžera, diplomiranih inženjera menadžmenta i diplomiranih informatičara, kao i mastera i doktora u istoimenim naukama.

Naša dva fakulteta spadaju u grupu najmlađih fakulteta na Univerzitetu, ali i u zemlji. Na oba fakulteta je akreditovano 30 studijskih programa iz društveno humanističkog, tehničko-tehnološkog i prirodnog polja na tri nivoa studija: osnovne, master i doktorske studije. Fakulteti uvode permanentne promene i inovacije. Neke od njih su po prvi put uvedene u obrazovni sistem Srbije, a u mnogim stvarima predstavljamo i inovacinog lidera.

Među prvima smo uveli i akreditovali učenje na daljinu, snimanje svih aktivosti na fakultetima, dostavljanje snimljenih predavanja studentima, elektronski indeks, proveru plagiranosti stručnih i završnih radova, digitalizaciju svih elemenata nastavnog procesa, ali i administracije. Cilj nam je da u narednom periodu papir potpuno eliminišemo iz svih procesa na fakultetu. Sve to ne bi bilo moguće da naši studenti – diplomci nisu prihvatali inovacije i pomogli nam u sprovođenju pedagoških, organizacionih, tehnoloških i drugih inovacija i promena.

Naše studente diplomce je u ime Univerziteta UNION NIKOLA TESLA iz Beograda i Integrisanog obrazovnog sistema za društvene i prirodne nauke iz Beograda pozdravio emeritus prof. dr Života Radosavljević, koji je takođe apostrofirao stalne inovacije i promene na fakultetu, ali je i konstatovao da je život sa promenama često težak, ali da bez promena nema života, jer promena je život. U nastavku je emeritus ukazao da je sve što su Fakulteti radili na polju inovacija bilo usmereno da podizanje kompetentnosti studenta, kao i na podizanje rejtinga fakulteta. Zahvaljujući navedenom, naši Fakulteti, kao i drugi delovi IOS-a su postali prepoznatljivi i cenjeni u srpskoj akademskoj zajednici.

U ime oba Fakuleta prisutnima se i obratio dekan Fakulteta za poslovne studije i pravo, prof. dr Milan Radosavljević. Profesor je ukazao da su diplome koje su studenti zaradili svakako propusnice za ulazak u akademski svet, ali i u brojne organizacije. Međutim, naglasio je da one neće biti dovoljne za obezbeđenje sigurnost u budućnosti, već da na stalnom obrazovanju treba permanentno raditi, jer je znanje jedini lični neotuđivi kapital svakog pojedinca.

U nastavku programa naše diplomce su, kroz prigodan program, pozdravili učenici OŠ “Kosta Vujić”, učenici i nastavnici SŠ “Ušće”, kao i neki od profesora naših Fakulteta.

Svi zaposleni na Fakultetu za poslovne studije i pravo i Fakultetu za informacione tehnologije i inženjerstvo se zahvaljuju diplomcima – slavljenicima na poverenju koje su nam ukazali uz konstataciju da su naši fakulteti bili i uvek će biti vaši, otvoreni za saradnju i zajedničko rešavanje problema.

Slike sa promocije novih diplomaca možete pogledati i na našem Facebook profilu.