Kreditiranje studija

Kreditiranje studija FPSP & ProCredit Bank Srbija

Fakultet za poslovne studije i pravo u saradnji sa ProCredit Bankom Srbija obezbedio je povoljne uslove za dobijanje dinarskog kredita bez učešća, za studije.

Banka nudi subvencionisani dinarski kredit za finansiranje studija, dok troškove kredita snosi fakultet.

Osnovne karakteristike kredita

ProCredit Bank tvoja ONLINE banka
  • Vrsta kredita: RSD
  • Kriterijumi za indeksiranje: Nema kriterijuma
  • Instrumenti obezbeđenja: bez menice i administrativne zabrane za iznose kredita do 600.000 RSD; za kredite od 600.000 RSD do 1.175.000 RSD je potrebna menica i administrativna zabrana; za kredite od 1.175.001 RSD do 2.350.000 je potrebna administrativna zabrana i hipoteka u slučaju da nemate nekretninu u vlasništvu, za kredite preko 2.350.001 RSD potrebna je menica, administrativna zabrana i hipoteka
  • Dodatni troškovi: Menica 50 RSD, Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD, Trošak održavanja Total paket računa 595 RSD (550 RSD specijalna akcija do 31.08.2023. god.)
  • Minimalna zarada: 53.000 RSD
  • EKS: od 10,44%
*Svi primeri su dati sa transferom zarade na račun koji se vodi kod ProCredit banke i sa korišćenjem Total paket računa.
Navedeni uslovi su informativnog karaktera.
Za reprezentativne primer korišćena vrednost 3M Belibora 5,58% (na dan 01.06.2023. godine)

Banka nominalnu godišnju kamatnu stopu koja je ugovorena kao promenljiva, usklađuje sa kretanjem tromesečnog BELIBORA u zavisnosti od tipa kredita. Usklađivanje sa tromesečnim BELIBOR se vrši kvartalno i to 01.12, 01.03, 01.06. i 01.09. koji prethode mesecima u kojem počinje da važi izmena, odnosno prvog narednog radnog dana ukoliko isti pada u neradni dan i važe od prvog dana u mesecu januaru, aprilu, julu, odnosno, oktobru.Izuzetak od opisanog pravila su krediti isplaćeni nakon 01.12, 01.03, 01.06. i 01.09. u mesecima u kome se utvrđuje tromesečni BELIBOR, kod kojih će se primeniti novoutvrđena vrednost tromesečnog BELIBOR-a i važiće do sledećeg tromesečnog utvrđivanja na opisan način.Na dan zaključenja pojedinačnog ugovora sa klijentom, Banka će primeniti vrednost tromesečnog BELIBOR-a koje su važeće u momentu zaključenja ugovora, a utvrđuju se na gore opisan način.

Reprezentativni primeri

Iznos kredita

Rata kredita Period otplate

300.000 RSD

8.334 RSD 36

200.000 RSD

5.556 RSD 36
100.000 RSD 2.778 RSD 36

Saznajte sve informacije na vreme

Za više informacija pozovite Online centar ProCredit banke na broj 011 2057 000 (za pozive sa mobilnog telefona) ili 0700 700 000 (za pozive sa fiksnog telefona) ili pošaljite upit na mejl srb.kontakt@procredit-group.com .

Rezervišite mesto na studijama i iskoristite dodatne povoljnosti

Broj mesta za studiranje na ovom smeru je ograničen. lskoristite priliku i uradite pretprijavu odmah. Tako ćete biti u toku sa svim aktivnostima na fakultetu i imati dovoljno vremena da donesete pravu odluku.

Uspešni znaju da prepoznaju prave vrednosti na vreme, pre drugih.

Rezervišite mesto na studijama

Popunite pretprijavu odmah i rezervišite sebi mesto već sada!

Popunite pretprijavu

Nakon prijema pretprijave javiće Vam se naše saradnice iz studentske službe kako bi potvrdile podatke i dale dodatne informacije.

Čestitamo na dobroj odluci!