Kreditiranje studija

Beskamatni potrošački kredit u dinarima

Idući u korak sa najboljom praksom prestižnih fakulteta u svetu, Fakultet za poslovne studije i pravo je u saradnji sa Crédit Agricole Srbija obezbedio najpovoljnije uslove za dobijanje beskamatnog dinarskog kredita za studije. Pored obezbeđenja najsavremenijih uslova za studiranje, fakultet je još jednom pokazao da sa pravom zauzima lidersku poziciju u visokom obrazovanju u Srbiji i regionu.

Banka nudi subvencionisani dinarski POTROŠAČKI kredit za finansiranje studija sa 0% kamate i 0% administrativnog troška.

Osnovne karakteristike kredita

  • Valuta kredita: RSD;
  • Kriterijumi za indeksiranje: Nema kriterijum za indeksiranje;
  • Iznos kredita: 50.000 – 1.200.000 RSD;
  • Period otplate: 6 - 12 meseci;
  • Bez učešća;
  • Nominalna kamatna stopa: fiksno 0%;
  • Bez troška obrade zahteva;
  • Bez troškova prevremene i delimične otplate;

Karakteristike kredita

Kamata je ista za klijente sa i bez primanja u CAS

Reprezentativni primer za klijente bez zarade  u CAS:

Iznos na profakturi u EUR

Iznos u RSD Učešće Period otplate NKS Rata

EKS

1.000 €

118.183,10 RSD 0 RSD 24 meseci 0% 4.924,30 RSD 5,46%

1.200 €

141.819,72 RSD 0 RSD 24 meseci 0% 5.909,15 RSD

4,54%

1.800 € 212.729,58 RSD 0 RSD 24 meseci 0% 8.863,73 RSD

3,02%

Kamatna stopa je fiksna tokom celog perioda otplate kredita. EKS obračunat na dan 18.04.2018. Dospeće rate svakog 5‐og u mesecu. Troškovi na teret klijenta koji ulaze u EKS: menice 50 RSD, troškovi kreditnog biroa 246 RSD, trošak održavanja tekućeg računa 290 RSD mesečno. Kurs evra na dan 18.04.2018. 1 € = 118,1831

Instrumenti obezbeđenja:

• solo blanko menica bez protesta, sa meničnim ovlašćenjem
• administrativna zabrana

Saznajte sve informacije na vreme

Pozovite našu finansijsku službu i raspitajte se o svim uslovima. Možda je ovo način koji Vam može pomoći da obezbedite potrebna sredstva za studiranje.

Rezervišite mesto na studijama i iskoristite dodatne povoljnosti

Broj mesta za studiranje na ovom smeru je ograničen. lskoristite priliku i uradite pretprijavu odmah. Tako ćete biti u toku sa svim aktivnostima na fakultetu i imati dovoljno vremena da donesete pravu odluku.

Uspešni znaju da prepoznaju prave vrednosti na vreme, pre drugih.

Rezervišite mesto na studijama

Popunite pretprijavu odmah i rezervišite sebi mesto već sada!

Popunite pretprijavu

Nakon prijema pretprijave javiće Vam se naše saradnice iz studentske službe kako bi potvrdile podatke i dale dodatne informacije.

Čestitamo na dobroj odluci!