Fakultet za poslovne studije i pravo

Doc. dr Aleksandra Pavićević

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

aleksandra.pavicevic@fpsp.edu.rs

Doc. dr Aleksandar Anđelković

Menadžment

E-CRIS
COBISS

aleksandar.andjelkovic@fpsp.edu.rs

Doc. dr Stevan Stojanović

Političke nauke i bezbednost

E-CRIS
COBISS

stevan.stojanovic@fpsp.edu.rs

Doc. dr Dragana Barjaktarević

Javnopravna i teorijskopravna

E-CRIS
COBISS

dragana.barjaktarevic@fpsp.edu.rs

Doc. dr Živana Krejić

Menadžment

E-CRIS
COBISS

zivana.krejic@fpsp.edu.rs

Doc. dr Ljiljana Matavulj

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

ljiljana.matavulj@fpsp.edu.rs

Doc. dr Milijana Danevska

Međunarodno-pravna oblast

E-CRIS
COBISS

milijana.danevska@fpsp.edu.rs

Doc. dr Vladan Stanković

Međunarodnopravna

E-CRIS
COBISS

vladan.stankovic@fpsp.edu.rs

Doc. dr Milan Janković

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

milan.jankovic@fpsp.edu.rs

Doc. dr Tijana Šoja

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

tijana.soja@fpsp.edu.rs

Doc. dr Slađana Neogradi

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

sladjana.neogradi@fpsp.edu.rs

Doc. dr Nedžad Imamović

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

nedzad.imamovic@fpsp.edu.rs

Doc. dr Jovana Tomić

Građanskopravna

E-CRIS
COBISS

jovana.tomic@fpsp.edu.rs

Doc. dr Mirza Totić

Krivičnopravna

E-CRIS
COBISS

mirza.totic@fpsp.edu.rs

Doc. dr Duško Kostić

Menadžment

E-CRIS
COBISS

dusko.kostic@fpsp.edu.rs

Doc. dr Dušan Lukić

Menadžment

E-CRIS
COBISS

dusan.lukic@fpsp.edu.rs

Doc. dr Vinko Pandurević

Opšteobrazovna

E-CRIS
COBISS

vinko.pandurevic@fpsp.edu.rs

Doc. dr Ljupka Petrevska

Javnopravna i teorijskopravna

E-CRIS
COBISS

ljupka.petrevska@fpsp.edu.rs

Doc. dr Zvezdan Radojković

Krivičnopravna

E-CRIS
COBISS

zvezdan.radojkovic@fpsp.edu.rs

Doc. dr Miloš Todorov

Poslovna matematika i poslovna statistika

E-CRIS
COBISS

milos.todorov@fpsp.edu.rs

Doc. dr Nedeljko Krajišnik

Javnopravna i teorijskopravna

E-CRIS
COBISS

nedeljko.krajisnik@fpsp.edu.rs

Doc. dr Branislav Milosavljević

Bezbednost

E-CRIS
COBISS

branislav.milosavljevic@fpsp.edu.rs

Doc. dr Janko Todorov

Menadžment

E-CRIS
COBISS

janko.todorov@fpsp.edu.rs