Fakultet za poslovne studije i pravo

Ko su asistenti i saradnici u nastavi - ljudi koji su izabrali da karijeru i život posvete pomažući drugima da krenu put znanja.

Oni obavljaju mnoge poslove, koji se na prvi pogled možda i ne vide, ali imaju veliki značaj u radu. Pripremaju i izvode vežbe sa studentima, učestvuju u pripremi kolokvijuma, pripremaju razne materijale za savladavanje nastavnog plana i programa i dr.

Većina njih ima bogato iskustvo u naučnom radu. Učestvovali su na mnogim konferencijama i iza sebe imaju veliki broj objavljenih naučnih radova.

I da, oni su uvek tu kada studentu treba pomoć. Da učenje bude lakše i efikasnije

Krstina Reko Stanković, asistent

Menadžment, Opšteobrazovna

E-CRIS

COBISS

krstina.reko@fpsp.edu.rs

 

Milica Kastratović, saradnik u nastavi

Građanskopravna

E-CRIS

COBISS

milica.kastratovic@fpsp.edu.rs

Janko Reko, asistent

Međunarodnpravna

E-CRIS
COBISS

✉ janko.reko@fpsp.edu.rs

Dušica Bošković, asistent

Ekonomija

COBISS

dusica.boskovic@fpsp.edu.rs

Milivoje Kuzmić, saradnik u nastavi

Javnopravna i teorijskopravna

E-CRIS
milivoje.kuzmic@fpsp.edu.rs

Valentina Mandžukić

Privrednopravna

COBISS

valentina.mandzukic@fpsp.edu.rs