Strategija FPSP

Strategija obezbeđenja kvaliteta za period 2020-2023. godine Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla”- Beograd

Saznajte više


Zadaci i ciljevi FPSP

Osnovni zadaci i ciljevi Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla”- Beograd

Saznajte više


 

Statut FPSP

Statut Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla”- Beograd

Saznajte više


 

Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta

Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla”- Beograd

Saznajte više


 

Mere i subjekti kvaliteta

Mere i subjekti obezbeđenja kvaliteta Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla”- Beograd

Saznajte više


 

Samovrednovanje ustanove 2018.-2021.

Samovrednovanje ustanove 2016.-2019.

Samovrednovanje ustanove 2012.-2015.

SAMOVREDNOVANJE STUDIJSKIH PROGRAMA

Samovrednovanje OAS Pravo

Saznajte više

 

Samovrednovanje OAS Pravo VJ Trstenik

 

Saznajte više

 

Samovrednovanje OAS Menadžment

 

Saznajte više

 

Samovrednovanje MAS Organizacija

 

Saznajte više

 

Samovrednovanje OAS Poslovna ekonomija DLS

 

Saznajte više

 

Samovrednovanje MAS Poslovna ekonomija

 

Saznajte više

 

Samovrednovanje OAS Bezbednost DLS

 

Saznajte više

 

Samovrednovanje MAS Međunarodni odnosi i diplomatija

 

Saznajte više

 

Samovrednovanje DS Pravo i ekonomija

 

Saznajte više

Samovrednovanje OAS Pravo DLS

Saznajte više

 

Samovrednovanje MAS Pravo

 

Saznajte više

 

Samovrednovanje OAS Menadžment DLS

 

Saznajte više

 

Samovrednovanje OAS Poslovna ekonomija

 

Saznajte više

 

Samovrednovanje OAS Poslovna ekonomija VJ Trstenik

 

Saznajte više

 

Samovrednovanje OAS Bezbednost

 

Saznajte više

 

Samovrednovanje MAS Međunarodna bezbednost

 

Saznajte više

 

Samovrednovanje DS Menadžment i biznis

 

Saznajte više