Međunarodni odnosi i diplomatija

Studijski program MAS Međunarodni odnosi i diplomatija je namenjen studentima koji imaju završene četvorogodišnje akademske studije (240 ESPB).

Program drugog nivoa master studija na studijskom programu Međunarodni odnosi i diplomatija je logičan nastavak postojećeg studijskog programa na prvom nivou studija (Pravo, Bezbednost), koji postoji na Fakultetu.

Struktura studijskog programa je tako postavljena da studenti na ovom nivou studiranja treba da prošire znanja, veštine i sposobnosti iz oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije.

Cilj studijskog programa

Osnovni cilj master studija Međunarodni odnosi i diplomatija jeste sticanje istraživačkih i stručnih kompetencija u ovoj oblasti:

 • Osposobljavanje studenata za uključivanje u naučno istraživački rad i rad na projektima;
 • Sticanje znanja iz teorije i prakse međunarodnih odnosa i diplomatije, kao i stručnih znanja i veština potrebnih za rad;
 • Osposobljavanje za celovito razmatranje problema i sposobnost kritičkog mišljenja;
 • Ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za uspešno obavljanje poslova iz oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije;
 • Sticanje znanja, posebno onih oblasti koje se odnose na metodologiju naučnog istraživanja, teorije međunarodnih odnosa, međunarodne ekonomije i održivog razvoja, konflikata i mirovnih strategija, savremena diplomatija, međunarodnog pregovaranja, savremenih koncepata spoljne politike;
 • Razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja sa partnerima, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova;
 • Osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući odgovarajuće etičke norme;
 • Pripremljenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja;
 • Sticanje odgovarajućih znanja koja će omogućiti mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom miljeu.

Poseban cilj ovog studijskog programa je formiranje naučnog i stručnog podmlatka, koji će moći da odgovore izazovima savremenih naučnih dostignuća.

Kako do zvanja master politikolog?

Studijski program traje jednu godinu (dva semestara) na kojima se stiče 60 ESPB. Završetkom studijskog programa student stiče zvanje master politikolog.

Akreditovani studijski program je garancija kvaliteta znanja

Studijski program MAS Međunarodni odnosi i diplomatija je akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 20.06.2014. godine, broj rešenja 612-00-02556/2013-04.

Pogledajte sve akreditacije

Akreditovani studijski program

#Naziv predmetaBodoviStatus
1Metodologija naučnog istraživanja8 ESPBObavezan predmet
2Teorije međunarodnih odnosa8 ESPBObavezan predmet
3*Savremeni koncepti spoljne politike7 ESPBIzborni predmet
3*Konflikti i mirovne strategije7 ESPBIzborni predmet
4*Međunarodna ekonomija i održivi razvoj7 ESPBIzborni predmet
4*Međunarodno pregovaranje7 ESPBIzborni predmet
5Savremena diplomatija7 ESPBObavezan predmet
6Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama master rada9 ESPBObavezan predmet
7Stručna praksa3 ESPBObavezan predmet
8Master rad - izrada i odbrana11 ESPBObavezan

Upotrebom inovativnih metoda učenja lakše i brže do višeg kvaliteta obrazovanja

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu. Posebna pažnja se stavlja na obezbeđenje individualnog i kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Poseban kvalitetu nastave obezbeđen je gostovanjem stručnjaka iz prakse.

Samo kompetentni stručnjaci mogu računati na sigurnu budućnost

Opšte kompetencije koje stiču studenti studijskog programa Međunarodni odnosi i diplomatija master studija su:

 • Sposobnost da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikuljene podatke, predvide moguće posledice i adekvatno rešavaju probleme u oblasti međunarodnih odnosa i diplomatiji;
 • Ovladaju različitim metodama rešavanja problema u oblasti međunarodnih odnosa i diplomatiji;
 • Razvijanje sposobnosti kritičkog i samokritičkog mišljenja i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju;
 • Praćenje inovacija i savremenih naučnih tokova u oblasti međunarodnih odnosa i diplomatiji i njihove implementacije u praksi;
 • Osposobljenost za timski rad;
 • Osposobljenost da stečena znanja iz oblasti međunarodnih odnosa i diplomatiji primene u svakodnevnoj praksi;
 • Da nastave školovanje – doktorske studije, ukoliko se za to opredele.

Rezervišite mesto na studijama i iskoristite dodatne povoljnosti

Broj mesta za studiranje na ovom smeru je ograničen. lskoristite priliku i uradite predprijavu odmah. Tako ćete biti u toku sa svim aktivnostima na fakultetu i imati dovoljno vremena da donesete pravu odluku.

Uspešni znaju da prepoznaju prave vrednosti na vreme, pre drugih.

Rezervišite mesto na studijama

Popunite predprijavu odmah i rezervišite sebi mesto već sada!

Popunite predprijavu

Nakon prijema predprijave javiće Vam se naše saradnice iz studentske službe kako bi potvrdile podatke i dale dodatne informacije.

Čestitamo na dobroj odluci!