Fakultet za poslovne studije i pravo

Prof. dr Maja Dimić

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

maja.dimic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Lazar Cvijić

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

lazar.cvijic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Ljiljana Stanković

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

ljiljana.stankovic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Suzana Pajić

Menadžment

E-CRIS
COBISS

suzana.pajic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Veljko Milutinović

Međunarodnopravna

veljko.milutinovic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Melanija Jančić Mihić

Građanskopravna

E-CRIS
COBISS

melanija.mihic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Jovan Šarac

Privrednopravna

E-CRIS
COBISS

jovan.sarac@fpsp.edu.rs

Prof. dr Gordana Đuretić

Menadžment

E-CRIS
COBISS

gordana.djuretic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Predrag Dedeić

Privrednopravna

E-CRIS
COBISS

predrag.dedeic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Branka Marković

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

branka.markovic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Aleksandar Anđelković

Menadžment

E-CRIS
COBISS

aleksandar.andjelkovic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Ljupka Petrevska

Javnopravna i teorijskopravna

E-CRIS
COBISS

ljupka.petrevska@fpsp.edu.rs

Prof. dr Enio Mateo Totić

Krivičnopravna

E-CRIS
COBISS

enio.mateo.totic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Živana Krejić

Menadžment

E-CRIS
COBISS

zivana.krejic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Aca Ranđelović

Menadžment
E-CRIS
COBISS

aca.randjelovic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Goran Župac

Bezbednost

E-CRIS
COBISS

goran.zupac@fpsp.edu.rs

Prof. dr Dragana Barjaktarević

Javnopravna i teorijskopravna

E-CRIS
COBISS

dragana.barjaktarevic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Stevan Stojanović

Političke nauke i bezbednost

E-CRIS
COBISS

stevan.stojanovic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Dejan Labović

Bezbednost

E-CRIS
COBISS

dejan.labovic@fpsp.edu.rs