Fakultet za poslovne studije i pravo

Vladana Lilić, master

Ruski jezik

E-CRIS

COBISS

vladana.lilic@fpsp.edu.rs

Bojana Burić - Mutavči

Ruski jezik

E-CRIS

COBISS

bojana.buric@fpsp.edu.rs

Tomislava Mutavdžić, master

Engleski jezik

E-CRIS

COBISS

tomislava.mutavdzic@fpsp.edu.rs

Jelena Dumanjić

Francuski jezik

jelena.dumanjic@fpsp.edu.rs

Marija Vučić

Engleski jezik

marija.kezic@fpsp.edu.rs

Jelena Palić

Engleski jezik

jelena.palic@fpsp.edu.rs

Marija Bajić

Francuski jezik

marija.bajic@fpsp.edu.rs

Slađana Mutavdžić

Engleski jezik

sladjana.mutavdzic@fpsp.edu.rs