Ko su asistenti i saradnici u nastavi - ljudi koji su izabrali da karijeru i život posvete pomažući drugima da krenu put znanja.

Oni obavljaju mnoge poslove, koji se na prvi pogled možda i ne vide, ali imaju veliki značaj u radu. Pripremaju i izvode vežbe sa studentima, učestvuju u pripremi kolokvijuma, pripremaju razne materijale za savladavanje nastavnog plana i programa i dr.

Većina njih ima bogato iskustvo u naučnom radu. Učestvovali su na mnogim konferencijama i iza sebe imaju veliki broj objavljenih naučnih radova.

I da, oni su uvek tu kada studentu treba pomoć. Da učenje bude lakše i efikasnije

Krstina Reko Stanković, master
Krstina Reko Stanković, master

Menadžment

Hristina Radović
Hristina Radović

Ekonomija

Brankica Tešanović, master
Brankica Tešanović, master

Pravo

Milica Kastratović, dipl. pravnik
Milica Kastratović, dipl. pravnik

Pravo

Janko Reko, dipl. pravnik
Janko Reko, dipl. pravnik

Pravo