Ko su asistenti i saradnici u nastavi - ljudi koji su izabrali da karijeru i život posvete pomažući drugima da krenu put znanja.

Oni obavljaju mnoge poslove, koji se na prvi pogled možda i ne vide, ali imaju veliki značaj u radu. Pripremaju i izvode vežbe sa studentima, učestvuju u pripremi kolokvijuma, pripremaju razne materijale za savladavanje nastavnog plana i programa i dr.

Većina njih ima bogato iskustvo u naučnom radu. Učestvovali su na mnogim konferencijama i iza sebe imaju veliki broj objavljenih naučnih radova.

I da, oni su uvek tu kada studentu treba pomoć. Da učenje bude lakše i efikasnije

Kristina Reko Stanković, asistent
Krstina Reko Stanković, asistent

Menadžment, Opšteobrazovna

E-CRIS
COBISS

Hristina Radović, saradnik u nastavi
Hristina Radović, saradnik u nastavi

Menadžment, Marketing

Brankica Tešanović, master
Brankica Tešanović, asistent

Krivičnopravna

E-CRIS
COBISS

Milica Kastratović, saradnik u nastavi
Milica Kastratović, saradnik u nastavi

Građanskopravna

E-CRIS
COBISS

Janko Reko, dipl. pravnik
Janko Reko, asistent

Međunarodnpravna

Dušica Bošković, asistent
Dušica Bošković, asistent

Ekonomija

Milivoje Kuzmić, saradnik u nastavi
Milivoje Kuzmić, saradnik u nastavi

Javnopravna i teorijskopravna

Valentina Mandžukić

Privrednopravna