Jadranka Radosavljević
Jadranka Radosavljević

RUKOVODILAC STUDENTSKE SLUŽBE

+ 381 63 660 824

Sonja Anđelković
Sonja Anđelković

POMOĆNIK DEKANA ZA NASTAVU

+ 381 63 103 4358

Andrijana Stanković
Andrijana Stanković

REFERENT STUDENTSKE SLUŽBE - I GODINA

+ 381 63 661 726

Hristina Radović
Hristina Radović

REFERENT STUDENTSKE SLUŽBE

+ 381 60 807 2501

Jovana Zdravković
Jovana Zdravković

REFERENT STUDENTSKE SLUŽBE - IV GODINA

+ 381 63 1034 209

Dušica Bošković
Dušica Bošković

REFERENT STUDENTSKE SLUŽBE - IV GODINA

+ 381 62 809 1566

Krstina Reko Stanković
Krstina Reko Stanković

REFERENT ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE

+ 381 63 660 713

Nemanja Debeljković
Nemanja Debeljković

REFERENT ZA ODBRANU DIPLOMSKIH RADOVA

+ 381 63 1034 261

Jelena Blanuša
Jelena Blanuša

REFERENT STUDENTSKE SLUŽBE