Fakultet za poslovne studije i pravo

Statut Fakulteta za poslovne studije i pravo, Univerzitet Union „Nikola Tesla”- Beograd

Saznajte višePravilnik o izvođenju studija na daljinu

Saznajte višePravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta

Saznajte višePravilnik o organizaciji i pravilima studija

Saznajte višeKalendar aktivnosti

Saznajte višeRaspored predavanja i vežbi OAS studija

Saznajte višeRaspored predavanja i vežbi MAS studija

Saznajte višeRaspored predavanja i vežbi DAS studija

Saznajte višeKnjiga nastavnika

Saznajte višeKnjiga nastavnika OAS Bezbednost DLS

Saznajte višeKnjiga nastavnika OAS Pravo DLS

Saznajte višeKnjiga nastavnika OAS Poslovna ekonomija DLS

Saznajte višeKnjiga nastavnika OAS Menadžment DLS

Saznajte višeKompetentnost nastavnika DAS Pravo i ekonomija

Saznajte višeKompetentnost nastavnika DAS Menadžment i biznis

Saznajte višeKompetentnost mentora DAS Pravo i ekonomija

Saznajte višeKompetentnost mentora DAS Menadžment i biznis

Saznajte višeKnjiga predmeta OAS Menadžment DLS

Saznajte višeKnjiga predmeta OAS Poslovna ekonomija DLS

Saznajte višeKnjiga predmeta OAS Pravo DLS

Saznajte višeKnjiga predmeta OAS Bezbednost DLS

Saznajte višeNastavni kadar

Saznajte više