Fakultet za poslovne studije i pravo

Vladimir Vrhovšek

Građanskopravna

 

Nikolaj Ivannikov

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

Adriana Jović Bogdanović

Menadžment

E-CRIS
COBISS

Ena Todorović

Opšteobrazovna

E-CRIS
COBISS

dr Dragiša Slijepčević

Građanskopravna

dr Nebojša Đuričić

Građanskopravna