Četvrti međunarodni naučno-stručni skup „SAVREMENI IZAZOVI U OČUVANJU VODA“
19/10/2020
Naš profesor dobitnik nagrade za životno delo SAMKB
16/11/2020

U petak, 30.10. 2020. godine, u okviru termina praktične nastave iz krivičnopravne oblasti na osnovnim akademskim studijama Fakulteta za poslovne studije i pravo, koje će pratili i studenti master i doktorskih studija, prof. dr Almin Dautbegović iz Zenice održaće gostujuće predavanje na temu: “O.J. Simpson – analiza slučaja”. Kroz ovo predavanje biće analiziran život pozantog američkog sportiste Simpsona i ambijent koji je prethodio ubistvu njegove supruge i njenog prijatelja koji se zatekao na imanju; kriminalističke procedure na licu mesta i prikupljanje dokaza; istražna porota i preliminarno saslušanje; suđenje, presuda; kao i analiza izvedenih dokaza u ovom slučaju.

Prof. dr Almin Dautbegović je redovni profesor na krivičnoj katedri. Plodnu  naučnu karijeru obogatio je sa  desetinama objavljenih knjiga i drugih naučnih radova. Pored naučne, razvija i advokatsku karijeru, a preferira odbrane u krivičnom postupku. U praksi dugoj 30 godina  bio je angažovan na brojnim slučajevima kojih su pobuđivali interesovanje šire javnosti, kao što su predmet Predsjednika Federacije BiH Živka Budimira, Generala HVO Đure Matuzovića, federalnog tužioca Seada Temima, i mnogi drugi.