Poslovna ekonomija - master akademske studije

„Što je proizvod bolji, manje novaca treba potrošiti na njegovu reklamu“
Filip Kotler

Program drugog nivoa master studija na studijskom programu Poslovna ekonomija je logičan nastavak postojećeg studijskog programa na prvom nivou studija Poslovna ekonomija.

Nаkоn zаvršеtkа studiјskоg prоgrаmа Poslovna ekonomija- master, studеnt stičе zvаnjе master ekonomista (60 ЕCТS) i prаvо dа mоžе upisаti dоktоrskе studiје.

Cilj

Osnovni cilj diplomskih studija Poslovna ekonomija jeste sticanje istraživačkih i stručnih kompetencija u oblasti poslovne ekonomije i to kroz:

 • Osposobljavanje studenata za uključivanje u naučno istraživački rad i rad na projektima;
 • Sticanje znanja iz teorije i prakse poslovne ekonomije, kao i stručnih znanja i veština potrebnih za rad u praksi;
 • Osposobljavanje za celovito razmatranje problema i sposobnost kritičkog mišljenja;
 • Ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za uspešno obavljanje poslova u oblasti finansijsko-bankarskog, berzanskog, elektronskog poslovanja i dr.;
 • Sticanje znanja, posebno onih oblasti koje se odnose na formulisanje, vrednovanje i primenu poslovne strategije preduzeća, savremenih finansija korporativnog preduzeća, elektronske trgovine kao najznačajnije aktivnosti elektronskog poslovanja, upravljanja finansijskim i drugim rizicima sa kojima se suočavaju finansijske institucije, funkcionisanja berze, organizacijom i strukturom poslovanja savremenih komercijalnih banaka, međunarodne i razvojne ekonomije;
 • Razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja sa klijentima, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova;
 • Osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući odgovarajuće etičke norme;
 • Pripremljenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja;
 • Sticanje odgovarajućih znanja koja će omogućiti mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom miljeu.

Poseban cilj ovog studijskog programa je formiranje naučnog i stručnog podmlatka, koji će moći da odgovore izazovima savremenih naučnih dostignuća.

Kako do zvanja master ekonomista?

Studijski program traje jednu godinu (dva semestara) na kojima se stiče 60 ESPB. Završetkom studijskog programa student stiče zvanje master ekonomista.

Akreditovani studijski program je garancija kvaliteta znanja

Studijski program MAS Poslovna ekonomija je akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 22.02.2013. godine, broj rešenja 612-00-00905/2011-04.

Pogledajte sve akreditacije

Akreditovani studijski program

#Naziv predmetaBodoviStatus
1Metodologija naučnog istraživanja8 ESPBObavezan predmet
2Poslovna strategija8 ESPBObavezan predmet
3*Savremene korporativne finansije7 ESPBIzborni predmet
3*Elektronska trgovina i elektronski biznis7 ESPBIzborni predmet
4*Upravljanje finansijskim rizikom7 ESPBIzborni predmet
4*Berzansko i bankarsko poslovanje7 ESPBObavezan predmet
5Međunarodne finansije7 ESPBObavezan predmet
6Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama master rada9 ESPBObavezan predmet
7Stručna praksa3 ESPBObavezan predmet
8Master rad - izrada i odbrana11 ESPBObavezan

Upotrebom inovativnih metoda učenja lakše i brže do višeg kvaliteta obrazovanja

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu. Posebna pažnja se stavlja na obezbeđenje individualnog i kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Poseban kvalitetu nastave obezbeđen je gostovanjem stručnjaka iz prakse.

Samo kompetentni stručnjaci mogu računati na sigurnu budućnost

Savladavanjem studijskog programa Poslovna ekonomija studenti stiču sledeće opšte sposobnosti i kompetencije:

 • Sposobnost da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikupljene podatke, predvide moguće posledice i adekvatno rešavaju probleme u oblasti poslovne ekonomije;
 • Ovladaju različitim metodama rešavanja problema struke;
 • Sposobnost kritičkog i samokritičnog mišljenja i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju;
 • Sposobnost da stečena znanja iz poslovne ekonomije implementiraju u praksi;
 • Sposobnost pravilnog izražavanja (usmenog i pismenog) uz upotrebu adekvatne stručne terminologije kao i razvoj komunikacionih sposobnosti;
 • Praćenje inovacija u oblasti poslovne ekonomije i njihove primene radi unapređenja sopstvenih znanja i sposobnosti;
 • Sposobnost za rad u timu, uvažavanje tuđih stavova i mišljenja i donošenje kompromisnog rešenja.

Rezervišite mesto na studijama i iskoristite dodatne povoljnosti

Broj mesta za studiranje na ovom smeru je ograničen. lskoristite priliku i uradite pretprijavu odmah. Tako ćete biti u toku sa svim aktivnostima na fakultetu i imati dovoljno vremena da donesete pravu odluku.

Uspešni znaju da prepoznaju prave vrednosti na vreme, pre drugih.

Rezervišite mesto na studijama

Popunite pretprijavu odmah i rezervišite sebi mesto već sada!

Popunite pretprijavu

Nakon prijema pretprijave javiće Vam se naše saradnice iz studentske službe kako bi potvrdile podatke i dale dodatne informacije.

Čestitamo na dobroj odluci!