Fakultet za poslovne studije i pravo

Vladana Lilić, master
Oblast istraživanja:
Ruski jezik
Profile Picture
Profile Picture
vladana.lilic@fpsp.edu.rs
Bojana Burić - Mutavči
Oblast istraživanja:
Ruski jezik
Profile Picture
Profile Picture
bojana.buric@fpsp.edu.rs
Jelena Dumanjić
Oblast istraživanja:
Francuski jezik
Profile Picture
jelena.dumanjic@fpsp.edu.rs
Marija Vučić
Oblast istraživanja:
Engleski jezik
Profile Picture
marija.kezic@fpsp.edu.rs
Jelena Palić
Oblast istraživanja:
Engleski jezik
Profile Picture
jelena.palic@fpsp.edu.rs
Marija Bajić
Oblast istraživanja:
Francuski jezik
Profile Picture
marija.bajic@fpsp.edu.rs
Slađana Mutavdžić
Oblast istraživanja:
Engleski jezik
Profile Picture
sladjana.mutavdzic@fpsp.edu.rs
Nataša Đurić
Oblast istraživanja:
Engleski jezik
Profile Picture
natasa.djuric@fpsp.edu.rs
Dragana Grbić
Oblast istraživanja:
Engleski jezik
Profile Picture
dragana.grbic@fpsp.edu.rs