Fakultet za poslovne studije i pravo

Prvi akreditovani sistem studiranja na daljinu u Srbiji

U korak sa tehnologijom za 21. vek

Život postaje sve brži, a troškovi života sve veći. Mnogi, do sada, nisu bili u mogućnosti da sebi priušte kvalitetno obrazovanje na klasičan način. Kako uskladiti obimne lične obaveze i potrebu za usvršavanjem? Kako u teškim vremenima priuštiti studiranje uz najmanje troškove, a da se pri tom dobije najviši mogući kvalitet obrazovanja? Mnogi nisu u mogućnosti da prate predavanja i obaveze po klasičnom konceptu obrazovanja. Odgovor je: „Primena IKT-a u obrazovanju“.

Razvoj informacio- komunikativnih tehnologija (IKT) omogućio je da ovi problemi nestanu. Fakultet za poslovne studije i pravo je po ugledu na međunarodno priznate visokoškolske ustanove razvio sopstveni sistem učenja na daljinu (Distance Learning System – DLS). U izradi ovog sistema učenja impementirana su iskustva i saznanja najeminentnijih međunarodnih institucija i organizacija koje propisuju standarde i sisteme za obezbeđenje kvaliteta za DLS.

Praćenje predavanja posredstvom elektronskih komunikacija

Nije potrebno više ići na predavanja u sedište fakulteta. Putem IKT-a sada je moguće pratiti predavanja u realnom vremenu „u živo“ posredstvom elektronskih komunikacija. Na ovaj način obezbeđen je visok kvalitet nastave uz najmanje troškove studenata.

eIndeks – sve na računaru ili mobilnom telefonu

eIndeks je prva online i android aplikacija za podršku studentima na ovim prostorima. Ona omogućuje:

  • Odloženo praćenje predavanja putem video zapisa (MP4 format). Predavanje se može odgledati i odslušati više puta.
  • Odloženo preslušavanje predavanja u MP3 audio formatu. Idealno za učenje u prevozu i drugim situacijama.
  • Konsultacije sa profesorima i predavačima.
  • Praćenje termina o predavanjima.
  • Praćenje postignutog uspeha.
  • Elektronsku prijavu ispita.
  • Komunikaciju sa studenskom službom.
  • Korišćenje bogatog sadržaja e-biblioteke. Udžbenici, knjige, naučni i diplomski radovi su dostupni u posebnom formatu.
  • Praćenje svih drugih informacija bitnih za studije.
  • Praćenje finansijskih obaveza (prispelih rata).

Fakultet za poslovne studije i pravo

Menadžment

Poslovna ekonomija

Pravo

Bezbednost

Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo

Informacioni sistemi

Inženjerski menadžment

Rezervišite mesto na studijama i iskoristite dodatne povoljnosti

Broj mesta za studiranje na ovom smeru je ograničen. lskoristite priliku i uradite pretprijavu odmah. Tako ćete biti u toku sa svim aktivnostima na fakultetu i imati dovoljno vremena da donesete pravu odluku.

Uspešni znaju da prepoznaju prave vrednosti na vreme, pre drugih.

Rezervišite mesto na studijama

Popunite pretprijavu odmah i rezervišite sebi mesto već sada!

Popunite pretprijavu

Nakon prijema pretprijave javiće Vam se naše saradnice iz studentske službe kako bi potvrdile podatke i dale dodatne informacije.

Čestitamo na dobroj odluci!