Fakultet za poslovne studije i pravo

Iskoristite priliku - zauzmite svoje mesto na vreme

Konkurs za upis upis studenata u prvu godinu školske 2024/2025. godine I upisni rok je raspisan. Broj mesta za upis ograničen je na osnovu odluke ministarstva nadležnog za obrazovanje. Studenti mogu izabrati na koji upisni rok će izaći.

UNIVERZITET „UNION – NIKOLA TESLA” IZ BEOGRADA
FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE I PRAVO IZ BEOGRADA
raspisuju

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu
akademske 2024/2025. godine
- I upisni rok -

Kandidati koji konkurišu, mogu da se upišu na sledeće akreditovane studijske programe:

Osnovne akademske studije

OAS PRAVO (240 ESPB)
ОАS PRAVO - STUDIJE NA DALJINU (240 ESPB)

OAS POSLOVNA EKONOMIJA (240 ESPB)
ОАS POSLOVNA EKONOMIJA - STUDIJE NA DALJINU (240 ESPB)

OAS MENADŽMENT (240 ESPB)
ОАS MENADŽMENT STUDIJE NA DALJINU (240 ESPB)

OAS BEZBEDNOST (240 ESPB)
OAS BEZBEDNOST - STUDIJE NA DALJINU (240 ESPB)

Osnovne akademske studije

Master akademske studije

MAS PRAVO (60 ESPB)

MAS POSLOVNA EKONOMIJA (60 ESPB)

MAS ORGANIZACIJA (60 ESPB)

MAS MEĐUNARODNA BEZBEDNOST (60 ESPB)

Master akademske studije

Doktorske akademske studije

DAS MENADŽMENT I BIZNIS (180 ESPB)

DAS PRAVO I EKONOMIJA (180 ESPB)

Doktorske akademske studije

Visokoškolska jedinica bez svojstva pravnog lica van sedišta ustanove Trstenik

Osnovne akademske studije

OAS PRAVO

OAS POSLOVNA EKONOMIJA

Visokoškolska jedinica Trstenik

Uslovi upisa i pologanja prijemnog ispita

Pravo upisa na prvu godinu studija ima lice sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju.

Cena polaganja prijemnog ispita iznosi 50 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Naknada za polaganje prijemnog ispita će, za sve studente koji se budu upisali na Fakultet biti uračunata u ukupan iznos školarine koji su studenti obavezni da plate za prvu godinu studija.

Prijave za upis se podnose Studentskoj službi na adresi 11070 Novi Beograd, Jurija Gagarina 149 A, gde će se održati i prijemni ispiti po sledećem rasporedu:

I UPISNI ROK - I termin polaganja Ispita za proveru posebnih znanja, sklonosti i sposobnosti

07. maj - 07. jun 2024. god.

Prijavljivanje kandidata

Prijave za upis se podnose Studentskoj službi na adresi 11070 Novi Beograd, Jurija Gagarina 149 A


08. jun 2024. god. u 13:00

Polaganje Testa sklonosti i sposobnosti

Kandidat za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija polaže Prijemni ispit - Test za proveru opštih sposobnosti i sklonosti ka struci u skladu sa opštim aktom Fakulteta.


08. jul 2024. god.

Objavljivanje preliminarne rang liste

Kandidati će biti rangirani prema: pokazanom uspehu na prijemnom ispitu koji nosi najviše 60 bodova i uspehu iz srednje škole koji nosi najviše 40 poena.

 

09. jul 2024. god.

Davanje prigovora

Kandidat može podneti pismeni prigovor Dekanu na ispravnost obavljanja prijemnog ispita ili na tačnost bodovanja na preliminarnoj rang listi i isti će biti rešen u roku od 24h.


10. jul 2024. god.

Objavljivanje konačne rang liste

Nakon rešavanja svih prigovora objavljuje se konačna rang lista.


10. - 18. jul 2024. god.

Upis primljenih kandidata

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa: originali ili overene fotokopije svedočanstava i diplome srednje škole, izvod iz matične knjige rođenih, dva popunjena ŠV obrasca, dve fotografije, dokaz o uplati školarine (uplatnica), tj. dokaz o uplati prve rate školarine, lekarsko uverenje za upis na Fakultet.

 


I UPISNI ROK - II termin polaganja Ispita za proveru posebnih znanja, sklonosti i sposobnosti

10. jun - 04. jul 2024. god.

Prijavljivanje kandidata

Prijave za upis se podnose Studentskoj službi na adresi 11070 Novi Beograd, Jurija Gagarina 149 A


06. jul 2024. god. u 13:00

Polaganje Testa sklonosti i sposobnosti

Kandidat za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija polaže Prijemni ispit - Test za proveru opštih sposobnosti i sklonosti ka struci u skladu sa opštim aktom Fakulteta.


08. jul 2024. god.

Objavljivanje preliminarne rang liste

Kandidati će biti rangirani prema: pokazanom uspehu na prijemnom ispitu koji nosi najviše 60 bodova i uspehu iz srednje škole koji nosi najviše 40 poena.

 

09. jul 2024. god.

Davanje prigovora

Kandidat može podneti pismeni prigovor Dekanu na ispravnost obavljanja prijemnog ispita ili na tačnost bodovanja na preliminarnoj rang listi i isti će biti rešen u roku od 24h.


10. jul 2024. god.

Objavljivanje konačne rang liste

Nakon rešavanja svih prigovora objavljuje se konačna rang lista.


10. - 18. jul 2024. god.

Upis primljenih kandidata

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa: originali ili overene fotokopije svedočanstava i diplome srednje škole, izvod iz matične knjige rođenih, dva popunjena ŠV obrasca, dve fotografije, dokaz o uplati školarine (uplatnica), tj. dokaz o uplati prve rate školarine, lekarsko uverenje za upis na Fakultet.

 

Godišnja školarina - cena studiranja

Godišnja školarina iznosi 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate. U cenu su uračunati: udžbenici u elektronskoj formi, prijava i polaganje ispita. Mogućnost plaćanja u ratama što će se bliže regulisati ugovorom o školovanju.

Saznajte više o školarini
Godišnja školarina - cena studiranja

Rezervišite mesto na studijama i iskoristite dodatne povoljnosti

Broj mesta za studiranje na ovom smeru je ograničen. lskoristite priliku i uradite pretprijavu odmah. Tako ćete biti u toku sa svim aktivnostima na fakultetu i imati dovoljno vremena da donesete pravu odluku.

Uspešni znaju da prepoznaju prave vrednosti na vreme, pre drugih.

Rezervišite mesto na studijama

Popunite pretprijavu odmah i rezervišite sebi mesto već sada!

Popunite pretprijavu

Nakon prijema pretprijave javiće Vam se naše saradnice iz studentske službe kako bi potvrdile podatke i dale dodatne informacije.

Čestitamo na dobroj odluci!