POSLOVNA EKONOMIJA

„Što je proizvod bolji, manje novaca treba potrošiti na njegovu reklamu“

Filip Kotler

Program drugog nivoa master studija na studijskom programu Poslovna ekonomija je logičan nastavak postojećeg studijskog programa na prvom nivou studija Poslovna ekonomija.

Nаkоn zаvršеtkа studiјskоg prоgrаmа Poslovna ekonomija- master, studеnt stičе zvаnjе master ekonomista (60 ЕCТS) i prаvо dа mоžе upisаti dоktоrskе studiје.

Cilj studijskog programa

Osnovni cilj diplomskih studija Poslovna ekonomija jeste sticanje istraživačkih i stručnih kompetencija u oblasti poslovne ekonomije i to kroz:

 • Osposobljavanje studenata za uključivanje u naučno istraživački rad i rad na projektima;
 • Sticanje znanja iz teorije i prakse poslovne ekonomije, kao i stručnih znanja i veština potrebnih za rad u praksi;
 • Osposobljavanje za celovito razmatranje problema i sposobnost kritičkog mišljenja;
 • Ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za uspešno obavljanje poslova u oblasti finansijsko-bankarskog, berzanskog, elektronskog poslovanja i dr.;
 • Sticanje znanja, posebno onih oblasti koje se odnose na formulisanje, vrednovanje i primenu poslovne strategije preduzeća, savremenih finansija korporativnog preduzeća, elektronske trgovine kao najznačajnije aktivnosti elektronskog poslovanja, upravljanja finansijskim i drugim rizicima sa kojima se suočavaju finansijske institucije, funkcionisanja berze, organizacijom i strukturom poslovanja savremenih komercijalnih banaka, međunarodne i razvojne ekonomije;
 • Razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja sa klijentima, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova;
 • Osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući odgovarajuće etičke norme;
 • Pripremljenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja;
 • Sticanje odgovarajućih znanja koja će omogućiti mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom miljeu.

Poseban cilj ovog studijskog programa je formiranje naučnog i stručnog podmlatka, koji će moći da odgovore izazovima savremenih naučnih dostignuća.

Kako do zvanja master ekonomista?

Studijski program traje jednu godinu (dva semestara) na kojima se stiče 60 ESPB. Završetkom studijskog programa student stiče zvanje master ekonomista.

Akreditovani studijski program je garancija kvaliteta znanja

Studijski program MAS Poslovna ekonomija je akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 22.02.2013. godine, broj rešenja 612-00-00905/2011-04.

Pogledajte sve akreditacije
#Naziv predmetaBodoviStatus
1 Metodologija naučnog istraživanja 8 ESPB Obavezan predmet
2 Poslovna strategija 8 ESPB Obavezan predmet
3* Savremene korporativne finansije 7 ESPB Izborni predmet
3* Elektronska trgovina i elektronski biznis 7 ESPB Izborni predmet
4* Upravljanje finansijskim rizikom 7 ESPB Izborni predmet
4* Berzansko i bankarsko poslovanje 7 ESPB Obavezan predmet
5 Međunarodne finansije 7 ESPB Obavezan predmet
6 Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama master rada 9 ESPB Obavezan predmet
7 Stručna praksa 3 ESPB Obavezan predmet
8 Master rad - izrada i odbrana 11 ESPB Obavezan
* - bira se jedan izborni predmet

Upotrebom inovativnih metoda učenja lakše i brže do višeg kvaliteta obrazovanja

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu. Posebna pažnja se stavlja na obezbeđenje individualnog i kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Poseban kvalitetu nastave obezbeđen je gostovanjem stručnjaka iz prakse.

Samo kompetentni stručnjaci mogu računati na sigurnu budućnost

Savladavanjem studijskog programa Poslovna ekonomija studenti stiču sledeće opšte sposobnosti i kompetencije:

 • Sposobnost da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikupljene podatke, predvide moguće posledice i adekvatno rešavaju probleme u oblasti poslovne ekonomije;
 • Ovladaju različitim metodama rešavanja problema struke;
 • Sposobnost kritičkog i samokritičnog mišljenja i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju;
 • Sposobnost da stečena znanja iz poslovne ekonomije implementiraju u praksi;
 • Sposobnost pravilnog izražavanja (usmenog i pismenog) uz upotrebu adekvatne stručne terminologije kao i razvoj komunikacionih sposobnosti;
 • Praćenje inovacija u oblasti poslovne ekonomije i njihove primene radi unapređenja sopstvenih znanja i sposobnosti;
 • Sposobnost za rad u timu, uvažavanje tuđih stavova i mišljenja i donošenje kompromisnog rešenja.

Rezervišite mesto na studijama i iskoristite dodatne povoljnosti

Broj mesta za studiranje na ovom smeru je ograničen. lskoristite priliku i uradite predprijavu odmah. Tako ćete biti u toku sa svim aktivnostima na fakultetu i imati dovoljno vremena da donesete pravu odluku.

Uspešni znaju da prepoznaju prave vrednosti na vreme, pre drugih.

osnovne-akademske-studije-predprijava

Popunite predprijavu odmah i rezervišite sebi mesto već sada!

Popunite predprijavu

Nakon prijema predprijave javiće Vam se naše sradnice iz studentske službe kako bi potvrdile podatke i dale dodatne informacije.

Čestitamo na dobroj odluci!