MEĐUNARODNA BEZBEDNOST

Studijski program MAS Međunarodna bezbednost je namenjen studentima koji imaju završene četvorogodišnje akademske studije (240 ESPB).

Program drugog nivoa master studija na studijskom programu Međunarodna bezbednost je logičan nastavak postojećeg studijskog programa na prvom nivou studija, koji postoji na Fakultetu.

Struktura studijskog programa je tako postavljena da studenti na ovom nivou studiranja treba da prošire znanja, veštine i sposobnosti iz oblasti međunarodne bezbednosti.

Cilj studijskog programa

Osnovni cilj master studija Međunarodna bezbednost jeste sticanje istraživačkih i stručnih kompetencija u ovoj oblasti:

 • Osposobljavanje studenata za uključivanje u naučno istraživački rad i rad na projektima;
 • Sticanje znanja iz teorije i prakse međunarodne bezbednosti, kao i stručnih znanja i veština potrebnih za rad;
 • Osposobljavanje za celovito razmatranje problema i sposobnost kritičkog mišljenja;
 • Ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za uspešno obavljanje poslova iz oblasti međunarodne bezbednosti;
 • Sticanje znanja, posebno onih oblasti koje se odnose na metodologiju naučnog istraživanja, savremene teorije bezbednosti, konflikata i mirovne strategije, spoljne i bezbednosne politike EU, organizacije međunarodne bezbednosti, savremene diplomatije i savremene spoljne i bezbednosne politike;
 • Razvijanje kreativnih sposobnosti, sposobnosti profesionalnog komuniciranja sa partnerima, kao i sa članovima interdisciplinarnih timova;
 • Osposobljenost za obavljanje profesionalnih zadataka i rešavanje stručnih problema poštujući odgovarajuće etičke norme;
 • Pripremljenost za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja;
 • Sticanje odgovarajućih znanja koja će omogućiti mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom miljeu.

Poseban cilj ovog studijskog programa je formiranje naučnog i stručnog podmlatka, koji će moći da odgovore izazovima savremenih naučnih dostignuća.

Kako do zvanja master menadžer u oblasti međunarodne bezbednosti?

Studijski program traje jednu godinu (dva semestara) na kojima se stiče 60 ESPB. Završetkom studijskog programa student stiče zvanje master menadžer.

Akreditovani studijski program je garancija kvaliteta znanja

Studijski program MAS Međunarodna bezbednost je akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 20.06.2014. godine, broj rešenja 612-00-02556/2013-04.

Pogledajte sve akreditacije
#Naziv predmetaBodoviStatusInfo
1 Metodologija studijsko istraživačkog rada 7 ESPB Obavezan predmet Više informacija
2 Savremene teorije bezbednosti 7 ESPB Obavezan predmet Više informacija
3 Spoljna i bezbednosna politika EU 7 ESPB Obavezan predmet Više informacija
4 SIR u međunarodnoj bezbednosti 9 ESPB Obavezan predmet Više informacija
5* Savremena diplomatija 8 ESPB Izborni predmet Više informacija
5* Konflikti i mirovne strategije 8 ESPB Izborni predmet Više informacija
6* Organizacije međunarodne bezbednosti 8 ESPB Izborni predmet Više informacija
6* Savremene spoljne i bezbednosne politike 8 ESPB Istraživački rad Više informacija
7 Master rad 14 ESPB --- Više informacija
* - bira se jedan izborni predmet

Upotrebom inovativnih metoda učenja lakše i brže do višeg kvaliteta obrazovanja

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu. Posebna pažnja se stavlja na obezbeđenje individualnog i kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Poseban kvalitetu nastave obezbeđen je gostovanjem stručnjaka iz prakse.

Više vremena za sve obaveze uz savremeni Distance Learning System (DLS)

Za sve one koji nisu u mogućnosti da studiraju na klasičan način obezbeđeno je akreditovano učenje na daljinu koji u potpunosti obezbeđuje isti kvalitet sticanja znanja. Samo je sloboda izbora veća, a fleksibilnost u određivanju vremena za učenje omogućava da se i druge obaveze završe.

Učenje putem DLS obezbeđuje isti nivo znanja na kraju studija, istu efikasnost studiranja i isti rang (kvalitet) diplome kao i u slučaju uobičajenog (klasičnog) načina studiranja.

Sistem učenja na daljinu - Distance Learning System

Sistem učenja na daljinu

DLS - distance learning sytem

Saznajte više o DLS

Samo kompetentni stručnjaci mogu računati na sigurnu budućnost

Opšte kompetencije koje stiču studenti studijskog programa Međunarodna bezbednost master studija su:

 • Sposobnost da pravilno analiziraju dato stanje, sintetizuju prikuljene podatke, predvide moguće posledice i adekvatno rešavaju probleme u oblasti međunarodne bezbednosti;
 • Ovladaju različitim metodama rešavanja problema u oblasti međunarodne bezbednosti;
 • Razvijanje sposobnosti kritičkog i samokritičkog mišljenja i usvajanje objektivnog stava u odnosu na bilo koju praktičnu situaciju;
 • Praćenje inovacija i savremenih naučnih tokova u oblasti međunarodne bezbednosti i njihove implementacije u praksi;
 • - Osposobljenost za timski rad;
 • Osposobljenost da stečena znanja iz oblasti međunarodne bezbednosti primene u svakodnevnoj praksi;
 • Da nastave školovanje – doktorske studije, ukoliko se za to opredele.

Rezervišite mesto na studijama i iskoristite dodatne povoljnosti

Broj mesta za studiranje na ovom smeru je ograničen. lskoristite priliku i uradite predprijavu odmah. Tako ćete biti u toku sa svim aktivnostima na fakultetu i imati dovoljno vremena da donesete pravu odluku.

Uspešni znaju da prepoznaju prave vrednosti na vreme, pre drugih.

osnovne-akademske-studije-predprijava

Popunite predprijavu odmah i rezervišite sebi mesto već sada!

Popunite predprijavu

Nakon prijema predprijave javiće Vam se naše sradnice iz studentske službe kako bi potvrdile podatke i dale dodatne informacije.

Čestitamo na dobroj odluci!