Naši fakulteti na 38. Internacionalnoj konferenciji “Razvoj organizacionih nauka 2019”

Poseta izložbi “Irish Serbian Medieval”
26/03/2019
Gostujuće predavanje “Zajednička spoljna i bezbednosna politika EU”
05/04/2019
Prikaži sve

U organizaciji Fakultete za organizacijske vede iz Kranja, Univerziteta u Mariboru, održana je 38. međunarodna konferencija “Razvoj organizacionih nauka 2019”. (https://fov.um.si/konferenca/en/). Ove godine konferencija je bila posvećena ekosistemu organizacija u digitalnom dobu (Ecosystem of Organizations in the Digital Age).

Organizatori konferencije postavili su nekoliko značajnih tema pred istraživače kroz plenarna izlaganja recentnih autora iz ove oblasti:

– Paradoksi digitalne ekonomije, prof. dr Vujica Lazović, ambasador Crne Gore u Sloveniji,

– Psihološko zdravlje zaposlenih – luksuz ili potreba, doktor medicinskih nauka Sanela Banović,

– Efektivni digitalni sistemi za eksponencionalno proširivanje modernih kompanija u novom milenijumu, Maša Čemažar i Miguel Montero, “Pyjama Bosses”,

– Na talasu digitalizacije, prof. dr Vladislav Rajkovič, emeritus.

Naši fakulteti, Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, aktivno su učestvovali, sada već tradicionalno, na ovoj velikoj međunarodnoj konferenciji. Među više od 90 naučnih radova, našlo se i četiri sa naših fakulteta i to u različitim oblastima:

– Menadžment u obrazovanju: “Changes in the Field of Higher Education in the Digital Age – Case of Serbia”, doc. dr Aleksandra Anđelkovića, prof. dr Maje Anđelković i prof. dr Milana Radosavljevića;  Finansijski menadžment: “One Possible Approach to the Application of FEM Engineering Analogy in Economics and Finance”, prof. dr Radoljuba Tomića i prof. dr Maje Anđelković; “Descriptive Statistics in the Function of Analysis of the Performances of the Enterprise”, prof. dr Radoljuba Tomića, Nene Tomović i prof. dr Maje Anđelković i Menadžment poslovnih procesa: “The Age of Digital Business: Breaking Boundaries, prof. dr Olje Arsenijević, doc. dr Maje Dimić u saradnji sa prof. dr Polonom Šprajc.

Imali smo tu čast da u Programskom i Recenzentskom odboru bude naša profesorka dr Olja Arsenijević. Konferencija je bila mesto susreta kreativnih i inovativnih ljudi iz nauke i biznisa, što joj je dalo dodatni kvalitet. Kroz razmenu teorije i iskustva, rasvetljena su mnoga pitanja poslovanja u digitalnom dobu.

Osim plenarnog i rada po sekcijama, konferencija je pružila mogućnost razrade budućih zajedničkih naučnih bilateralnih i multilateranih projekata.