Upoznajte nas bolje!
29/05/2019
III naučno-stručni skup “Menadžment i inženjerstvo u zaštiti voda”
17/10/2019
Prikaži sve

Prva međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Bezbednost i mediji u kriznim situacijama 2019” je održana 20. septembra 2019. godine, na Fakultetu za poslovne studije i pravo i Fakultetu za informacione tehnologije i inženjerstvo. Suorganizator konferencije je Institu za srpsku kulturu Leposavić / Priština.

U plenarnom delu konferencije uvaženi govornici, prof. dr Dragan Tačnčić, prof. dr Tatjana Senjuškina, doc. dr Marko Parezanović, doc. dr Milan Pajović su kroz razmenu stručnog i naučnog znanja, iskustava, rezultata istraživanja, ideja, dali svoj doprinos u unapređenju naučne teorije i prakse u oblasti bezbednosti i medija u kriznim situacijama, razvoju svesti o značaju predmetnih sadržaja u savremenim uslovima i ukazali na važne sadržaje budućih istraživanja u ovoj oblasti.. U drugom delu rada Međunarodne konferencije, aktivno učešće su uzeli profesori, stručnjaci za medije i bezbednosti i doktorandi sa različitih institucija i predstavili svoje naučne radove.

Za Prvu međunarodnu naučnu konferenciju je pristiglo 26 radova iz različitih zemalja na srpskom, engleskom i ruskom jeziku. Ovaj naučni skup je deo Međunarodnog projekta pod nazivom “Digitalne medijske tehnologije i društvenoobrazovne promene” koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a konferenciju podržava i Ministarstvo odbrane Republike Srbije.

Svim našim gostima i učesnicima ovogodišnje međunarodna konferencije “Bezbednost i mediji u kriznim situacijama 2019”, srdačno se zahvaljujemo i  pozivamo Vas da se ponovo sretnemo u septembru naredne godine, kako bi nastavili naučna razmatranja na temu medija i bezbednosti u kriznim situacijama.