Organizujemo 6tu po redu MNK LEMiMA 2019
17/04/2019
Promovisana nova generacija Diplomaca
25/05/2019
Prikaži sve

Šesta međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Pravo ekonomija i menadžment u savremenim uslovima – LEMIMA 2019” je održana 19.aprila 2019. godine, na Fakultetu za poslovne studije i pravo i Fakultetu za informacione tehnologije i inženjerstvo.

Kao što se iz samog naziva može videti tema je aktuelna, praktična i sadrži tri bitna područja bez kojih se ne može zamisliti opstanak, rast i razvoj, odnosno napredak nijedne zemlje u svetu.

Ova Konferencija se održala u znaku sto godina od završetka Velikog rata u kome je Srbija imala najveći broj ljudskih žrtava, ali i u znaku dvadeset godina od kada je izvršena NATO agresija na našu zemlju i kada je, upravo u ovim danima pre dvadeset godina, bivša Savezna republika Jugoslavija zasipana bombama sa osiromašenim uranijumom. U navedenom kotekstu, organizatori su na ovoj Međunarodnoj naučnoj konferenciji u prvi plan stavili međunarodno-javni aspekt NATO agresije na Republiku Srbiju koja je izvršena bez odluke Saveta bezbednosti UN, čime su izvršeni zločini protiv čovečnosti i mira, sa štetnim posledicama. Agresija NATO na SR Jugoslaviju ima pravnu, ali i bezbednosnu, odnosno ekonomsku, kao i humanitarnu i moralnu dimenziju, pa je sama tema povoljno tlo za istraživanje na našem Fakultetu. Zato su plenarna predavanja naših uvaženih profesora – prof. dr Dušana Vasića i prof. dr. Miodraga Gordića bila posvećena pitanjima međunarodnog javnog i humaitarnog prava. Oni su ukazali na činjenicu da se radi o klasičnoj agresiji, kršenju međunarodnog prava i ugrožavanju kolektivne bezbednosti, ogromnim materijalnim štetama, te lažnim dokazima na osnovu kojih je ova agresija izvršena. Postavljeno je i pitanje da li je ubijeno međunarodno pravo, da li ono zaista postoji i da li se primenjuje, posebno kada su u pitanju male zemlje, ili je na delu snaga jačeg. Ima li smisla uopšte izučavati međunarodno pravo, učiti studente o njegovom poštovanju, kada se ono krši na globalnom nivou.

U drugom delu rada Međunarodne konferencije, učesnici su uzeli aktivno učešće i predstavili svoje naučne radove na sekcijama. Održane su dve sesije: Ekonomija i menadžment i Pravo, bezbednost, inovacije i digitalizacija.

Za ovu Međunarodnu naučnu konferenciju je pristiglo 84 rada iz različitih zemalja na srpskom, engleskom i ruskom jeziku. Međunarodnu naučnu konferenciju LEMIMA 2019 je finansijski podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i tradicionalni sponzor TOYOTA.

Svim našim gostima i učesnicima ovogodišnje međunarodna konferencije LEMIMA 2019, srdačno se zahvaljujemo i  pozivamo Vas da se ponovo sretnemo u aprilu naredne godine na konferenciji ANTiM 2020, kako bi nastavili naučna razmatranja na temu primene novih tehnologija u menadžementu i ekonomiji.