Gostujuće predavanje na predmetu Građansko procesno pravo
15/04/2019
Održana je šesta međunarodna konferencija LEMiMA 2019
24/04/2019
Prikaži sve

Šesta međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima” LEMiMA 2019 će se održati u petak 19. aprila sa početkom u 11 časova u prostorijama Fakulteta za poslovne studije i pravo i Fakulteta za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta “Union – Nikola Tesla”, Jurija Gagarina 149 a.

Konferenciji će prisustvovati veliki broj domaćih i stranih autora koji će imati priliku da razmene iskustva i upoznaju se sa najnovijim dostignućima i znanjima u oblasti prava, ekonomije i menadžmenta i ponude rešenja za aktuelnu krizu koja utiče na sve sfere našeg života. Ovo je ujedno i prilika za uspostavljanje naučne, obrazovne i privredne saradnje naše zemlje sa inostranstvom, kao i promociju sistema obrazovanja Republike Srbije.

Ova Međunarodna naučna konferencija se održava u veoma složenim domaćim i međunarodnim uslovima, u godini kada se navršilo 20 godina od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, te će plenarna predavanja biti posvećena ovoj temi i predstavljaće nastavak tribine pod nazivom „Da se večino pamti“ održane 19. marta na našem Fakultetu.

U okviru sekcija će biti izloženo više radova na aktuelne teme koje razmatraju stanje prava, ekonomije, menadžmenta, inženjerstva i informacionih tehnologija u konkretnom vremenu. Cilj je da se pokaže uticaj ovih nauka na savremena politička, društvena, ekonomska, kulturološko – sociološka i druga kretanja na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Međunarodnu naučnu konferenciju LEMIMA 2019 podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije kao i naš tradicionalni sponzor TOYOTA.

Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovoj međunarodnoj konferenciji.