Osnovni zadaci i ciljevi

FAKULTETA ZA POSLOVNE STUDIJE I PRAVO,
UNIVERZITET UNION „NIKOLA TESLA“- BEOGRAD