Pravni poslovi

SEKRETAR FAKULTETA ZA POSLOVNE STUDIJE I PRAVO

Bojan Zdravković, master

+ 381 63 663 034