Fakultet za poslovne studije i pravo

Prof. emeritus dr Života Radosavljević

Ekonomija i menadžment

E-CRIS

COBISS

Prof. dr Milan Radosavljević

Menadžment

E-CRIS
COBISS

milan.radosavljevic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Maja Anđelković

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

maja.andjelkovic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Dragana Radosavljević

Menadžment

E-CRIS
COBISS

dragana.radosavljevic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Milan Milošević

Krivično-pravna oblast

E-CRIS
COBISS

milan.milosevic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Branko Tešanović

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

branko.tesanovic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Olja Arsenijević

Menadžment

E-CRIS
COBISS

olja.arsenijevic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Božidar Forca

Bezbednost

E-CRIS
COBISS

bozidar.forca@fpsp.edu.rs

Prof. dr Miodrag Gordić

Političke nauke, Opšteobrazovna

E-CRIS
COBISS

miodrag.gordic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Jan Marček

Bezbednost

E-CRIS
COBISS

jan.marcek@fpsp.edu.rs

Prof. dr Svetlana Mihić

Marketing

E-CRIS
COBISS

 

svetlana.mihic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Dragan Trivan

Bezbednost

E-CRIS
COBISS

dragan.trivan@fpsp.edu.rs

Prof. dr Milica Kaličanin

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

milica.kalicanin@fpsp.edu.rs

Prof. dr Slobodan Šegrt

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

slobodan.segrt@fpsp.edu.rs

Prof. dr Milan Vemić

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

milan.vemic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Dragan Vučinić

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

dragan.vucinic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Ranko Lojić

Menadžment

E-CRIS
COBISS

ranko.lojic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Dejan T. Ilić

Menadžment

E-CRIS
COBISS

dejan.ilic@fpsp.edu.rs

Prof. dr Aleksandra Gajdobranski

Ekonomija

E-CRIS
COBISS

aleksandra.gajdobranski@fpsp.edu.rs

Prof. dr Zoran Pešić

Političke nauke

E-CRIS
COBISS

zoran.pesic@fpsp.edu.rs